Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

SAĞLIK TURİZMİNDE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

19.04.2021
861
SAĞLIK TURİZMİNDE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

SAĞLIK TURİZMİNDE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

Sağlık bakanlığının yetki ve denetiminde bulunan ve sektör içerisinde faaliyet gösteren, bu bağlamda yabancı uyruklulara hizmet veren tüm kurum ve kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerden, elde ettikleri tüm kazançları sağlık turizminde kurular vergisi indirimi kapsamında değerlendirilmektedir. Sağlık turizminde kurumlar vergisi indirimi %50 oranında, beyan ettikleri işletme kazançlarından indiriliyor.

  • İndirim uygulaması kapsamında yer alan hizmetler: Sağlık Bakanlığının yetki ve denetiminde bulunan sağlık hizmetleri.

 

  • %50 indirimden yararlanabilecek tüm kurum ve kuruluşların, kendi ana sözleşmelerinde yazılı olan faaliyetleri: Sağlık kapsamında faaliyette bulunan kuruluşların kazançlarına indirim yapılabilmesi için ilgili bakanlıktan alınmış ruhsatının olması gerekiyor. Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklulara, iş yeri ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilen tüm hizmetlerden elde edilen kazançların %50’sine indirim uygulaması yapılacaktır.

İlgili bakanlık tarafından ruhsat verilmiş olmak şartıyla, sağlık turizmi kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin de %50 oranındaki kurumlar vergisinden yararlanması söz konusudur.

 

  • İşletmelerin, Türkiye dışında yaşayan kişiler ve/veya kurumlar için yapılmış olması gerekmektedir.

Türkiye’de verilen sağlık hizmetleri, yerleşik olmayan kişilere de verilmektedir. Sağlık hizmetinin fiilen verilmesi gerektiğinden, bu kapsamda sunulan asistanlık, danışmanlık, aracılık ve buna benzer hizmetler bu kapsama dahil değildir. Hizmeti alacak kişilerin fiziki olarak Türkiye’de yaşamaması gerekiyor.

 

  • Faturanın yurt dışında ikamet eden ve Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için gelen kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi durumu.

Yabancı uyruklu kişiler ve/veya kurumlar için verilen hizmetler, özellikleri bir önceki paragrafta açıklanan ve bu kapsamda düzenlenecek fatura, yurt dışında yerleşik olarak yaşayan kişi ve/veya kurum adına düzenlenmelidir. Sağlık hizmeti uygulama kapsamında hizmet veren şirketlerin, Türkiye’deki ikili sosyal güvenlik anlaşması kapsamında bulunan ve başka ülkelerde yerleşik olarak yaşayan yabancılara hizmet vermektedir. Verilen bu hizmetin bedelini, Türkiye’de bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili ülke kurumlarından tahsil etmektedir. Bu nedenle, verilen hizmetin bedeli karşılığında kesilen fatura, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenerek, buna istinaden indirimden faydalanılmaktadır.

 

  • Kurumlar Vergisi indirim tutarının tespit edilmesi

Kurumlar vergisi indirim kapsamında kabul edilmiş olan ve faaliyetlerden elde edilen kazançlar, söz konusu faaliyetler sebebiyle yüklenilen gider ve maliyetlerin düşülmesinden sonra elde edilen kazancın %50 oranı, kurumlar vergisi beyannamesinin “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” olarak gösterilerek indirim yapılmaktadır. Diğer türlü indirim, istisnalar ve bir önceki yıl zararları sebebiyle, indirim kapsamında olamayan tutarlar, bir sonraki dönemlere devredilememektedir. Yapılan faaliyetin zarar etmesi halindeyse, indirim uygulanmamaktadır.

 

  • Faaliyetlerden elde edilen kazançların kayıtlar üzerinden izlenmesi

Sağlık hizmetleri kapsamında indirim olarak kabul edilen faaliyetlerden elde edilen gelirin, kurumlar vergisinin tespit etmesi açısından, kazanç, maliyet ve gider unsurlarının; tek tek incelenmesi ve diğer faaliyetlerle birlikte ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Kazanç kayıtları, söz konusu ayrımları sağlayacak şekilde tutulmalıdır. Kurumlar vergisi indirimi olarak kabul edilen faaliyetlerin ve bu kapsamda yürütülmeyen işlerin birlikte işleme konulması halinde, indirimin yapılacağı kazanca ilişkin gelir, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Gider ve maliyetlerin ayrı ayrı hesaplarda takip edilmesi tespiti zorlaştırmaktadır. Bu gibi durumlarda müşterek genel giderler, carinin bulunduğu yılda oluşan kazancın, toplam kazanca oranı esas alınarak dağıtılmaktadır.

 

Kurumlar vergi indirimi olarak kabul edilen faaliyetler ve bu kapsamda değerlendirilmeyen diğer faaliyetlerde ortak olarak kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma araçlarının amortismanları, kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılmalıdır. Hangi ekipmanların, hangi işte ve ne kadar süreyle kullanıldıklarını belirlenemeyen sabit ekipmanlara ilişkin amortismanlar ise ortak genel giderlerle birlikte olmak koşulu ile dağıtıma bağlı tutulacaktır.

 

  • Sağlık bakanlığının yetki, izni ve denetimine bağlı olarak Türkiye’de yerleşik durumda olmayan kişilere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin bildirim ve belgeler

İlgili bakanlığın izni ve denetimine bağlı olarak eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, yurtdışında yerleşik olarak yaşayan kişilere verdikleri hizmetler karşılığında gelirler elde ediyor. Bu elde edilen gelirlerin %50’sini, kurumlar vergi indirim konusu yapan işletmeler, hizmet verdikleri yurt dışında yerleşik olarak yaşayan gerçek kişilere ilişkin bir takım bilgileri edinmelidirler. Bahse konu bilgiler; isim, soy isim, unvanı, hangi ülkeden olduğu, pasaport numarası, kesilen fatura tarihi ve numarası, verilen hizmetin niteliği, hizmet bedeli gibi detaylı bilgileri içeren form oluşturulmalıdır. Verilen her bir geçici vergi beyannamesi, onunla birlikte beyanname eki olarak da verilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili geçici vergi beyannamesinin ekinde bulunan form içerisine dahil edilememiş bilgiler, bir sonraki geçici vergi beyannamesi ekindeki formla bildirilebilir.

Tüm bunların yanında sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, ilgili bakanlığınca onlara verilen ruhsatın, eğitim alanında faaliyet gösteren işletmelere de, kendilerini ilgilendiren bakanlığınca verilen izin belgesi veya ruhsatın bir örneğini, istisnadan faydalanılacak ilk yıl, yıllık kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde, bağlı bulunan vergi dairesine verilmelidir.

 

  • Ana faaliyet konusu dışında bulunan diğer gelirler

İlgili kurum ve kuruluşların, ana faaliyet konusu dışında yer alan işlemlerinden elde ettikleri kazançları ile olağandışı elde edilen gelirlerinin, kurumlar vergi indirimi kapsamında değerlendirilmesi kesinlikle mümkün değildir. Nakdi gelirlerin, bu kapsamda değerlendirilmesi sonucu oluşan faizler, kasada içerisinde bulunan dövizlerin değerlemesinden dolayı ortaya çıkan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından kaynaklı gelirler, kurumlar vergi indirim kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: