Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı
Anasayfa » Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Bumerang Danışmanlık olarak vermiş olduğumuz sağlık turizmi teşvik danışmalığı hizmeti, sağlık turizmi hacmi bulunan veya hacim oluşturmak isteyen sağlık turizmi şirketlerinin, Ticaret Bakanlığı’nın vermiş olduğu teşviklerden maksimum seviyede yararlanmalarını sağladığımız hizmetimizdir.
Sağlık Turizmi alanında bakanlıkça belirlenen harcama kalemlerinde yapmış olduğunuz giderlere hibe şeklinde sağlık turizmi teşvik danışmalığı hizmeti sayesinde faydalanabilirsiniz.

Sağlık kurum veya kuruluşları dünya genelinde bilinen ve duyulan bir marka haline gelmeyi hedefleyebilir. Bu durum yurtdışından daha çok hasta gelmesini sağlar. Böylece sağlık turizmi, Türkiye’nin önemli döviz kaynaklarından biri haline gelmektedir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, kurum ve kuruluşların daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde büyümeleri için teşvikler sağlamaktadır. Bu sayede firmalar, bütçe sıkıntısı çekmeden gerekli atılımları gerçekleştirebilirler. Kendileri büyüyüp gelişirken Türkiye’nin sağlık sektöründeki bilinirliği de artar ve sağlık turizminde daha da başarılı bir noktaya gelir.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı, yurtdışı pazarına açılacak kurum veya kuruluşların doğru teşviklerden en doğru şekilde yararlanabilmesini sağlar. Kurumların hedefleri kapsamında alması gereken danışmanlık desteklerini veya ne şekilde bir reklam stratejisi izlenmesi gerektiğine karar vermesi halinde gerekli bütçe için devlet teşviklerinden faydalanması için çalışır. Doğru belgeler ile gerekli başvuruları ve başvuru takiplerini gerçekleştirerek firmaların teşviklerden yeteri kadar yararlanmasını sağlar. Bu sayede firmalar ekstra bir çana sarf etmeden sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmış olur.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Hizmet sektörü destekleri kapsamında Sağlık Turizmi sağlık kuruluşlarının ve sağlık aracı kuruluşlarının alabileceği destekler ve oranlar tablodaki gibidir.

KONU LİMİT ORAN
Reklam/Tanıtım/Pazarlama 6.000.000 TL %60
Acenta Komisyon Desteği 1.200.000 TL %60
İstihdam Desteği 2.400.000 TL %60
Hasta Yol Yardım Desteği 6.000.000 TL %60
Tescil ve Koruma Desteği 600.000 TL %60
Ürün Yerleştirme Desteği 1.200.000 TL %60
Pazara Giriş Belgeleri Desteği 600.000 TL %60
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği 2.400.000 TL %70
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği 960.000 TL %60
Birim Desteği(Ön tanı merkezi, İrtibat Ofis vs.) 1.440.000 TL %60
Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği 300.000 TL %60
Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği 180.000 TL %60
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği 600.000 TL %60

 

 

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı hizmetimiz, Sağlık turizmi Yetki Belgesi alım sürecinden başlayıp Sağlık Turizmi Teşvikleri kapsamında verilen destekler üzerine mevzuata uygunluk, dosya hazırlama, başvuru ve para hesabınıza yatana kadar takip sürecini içermektedir. Teşvik yönetim sürecimizin içeriği aşağıdaki gibidir.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Hizmet İçeriği :

 • Teşvik danışmanlığı hizmeti kapsamında firmaların hedefleri ve mevcut durumu incelenir.  Hangi belgelere ihtiyaç var, yurtdışı hastalarına ne tür hizmetler sağlanıyor vb. genel bir tarama yapılır. Ardından hedefler doğrultusunda hangi teşvikler için başvurulması gerektiğine karar verilir. Gerekli teşvikler için gerçekleşecek olan süreçler hakkında firmalara bilgi verilir. Ardından gerekli belgeler toplanır. Mevzuata uygun harcama yapılmasından başlayarak hesaplanan hak edişlerin firmaya kazandırılana kadar büyün süreci kapsar.
  • Sağlık turizmine giriş
   • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alımı
   • Aracı Kurumlar (Sağlık Turizmi Acentaları) İçin:
    • Tursab A Grubu Acenta Belgesi
    • Part-time Personel Desteği
    • Çağrı Merkezi Kurlumu Desteği
    • Yabancı Dil Sertifikası Desteği
   • Sağlık Tesisleri İçin
    • Yabancı Hasta Kayıt Sistemi Yönetimi
    • Part-time Personel Desteği
    • Yabancı Dil Sertifikası Desteği
  • Teşvik başlangıç:
   • İhracatçı Birliği kaydı
   • Temel Bilgi/Belge Başvurusu
   • Destek Yönetim Sistemi(DYS) kaydı
  • Süreç Yönetimi:
   • Mevzuata uygunluk
   • Dosya hazırlama
   • Dosya başvurusu
   • Başvuru süreç takibi

Sağlık Turizmi Teşvikleri:

Reklam/Tanıtım/Pazarlama Desteği

Sağlık Turizmi Teşvikleri kapsamında verilen ve sektörün en çok yararlandığı destek başlığı reklam, tanıtım ve pazarlama desteğidir. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetkilendirmiş firmaların potansiyel gördükleri hedef pazarlara ulaşmaları adına Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik harcama kalemleri desteklenir.

Örnek Tanıtım Giderleri:

 • Sosyal Medya Reklamları
 • Google Ads Reklamları
 • Sosyal Medya
 • Web Sitesi Tasarımı
 • TV Ve Radyo Reklamları
 • Sponsorluk
 • Katalog
 • Billboard Reklamları
 • Toplu E-Posta /SMS/MMS Gönderimi
 • Basın Tanıtımı
 • Kokteyl
 • Seminer
 • Konferan

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 6.000.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 2.400.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

İstihdam Desteği

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip sağlık turizmi sektöründe çalışan tercüman, çağrı merkezi  personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık brüt ücretleri desteklenmektedir.

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 2.400.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 600.000 TL

Personel Brüt Maaş: 18.000 TL

Oran: %60

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Süreler:

5 Yıl boyunca

Hasta Yol Yardım Desteği (Hasta Başına)

Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir. Sağlık turizmi destekleri kapsamında verilen sadece sağlık tesislerinin yararlandığı bu destek başlığı ile sizin için gelen ve 7 gün içerisinde kaydını yaptığınız her sağlık turisti için bu destekten yararlanabilirsiniz.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 6.000.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 600.000 TL

Hasta Başı: 12.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

Acenta Komisyon Desteği

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi sağlık kuruluşlarının yararlanıcıların acente komisyon giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 1.200.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 240.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Uluslararası Sağlık Turizmi Yeki Belgesi bulunan Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumların yurtdışına yönelik aşağıdaki başlıklarda alacakları belge ve sertifikalar desteklenir:

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Belge kullanım ücretleri,
 • Zorunlu kayıt ücretleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Eğitim giderleri,
 • Gözetim giderleri,
 • Yenileme giderleri,
 • Test/analiz giderleri.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 600.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 600.000 TL

Oran: %60

Süreler

5 Yıl boyunca

Tescil ve Koruma Desteği

Yetkilendirilmiş Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumların yurtdışında aşağıdaki maddelerde yapacakları Şirket/Kuruluş adına Marka Tescilleri ve araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 600.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 600.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

Yurtdışı Birim Desteği

Uluslararası arenada Hedef Pazarlarında fiziksel olarak bulunmak isteyen Uluslararası Sağlık Turizmi Yeki Belgesi bulunan Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumların yurtdışında oluşturacakları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 1.400.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 600.000 TL

Oran: %60

Süreler:

Her bir ülke için 5 yıl boyunca

Bireysel Katılımların Desteklenmesi (Fuar vb.)

Yurt dışında veya uluslararası nitelikte yurt içinde düzenlenen ve Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer etkinlikleri katılım giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 300.000 TL / 600.000 TL / 180.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 300.000 TL / 600.000 TL / 180.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların Türkiye’ye tedavi edilmek için getirilen hastalara yönelik Türkiye’de kurulu sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 2.400.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 2.400.000 TL

Oran: %70

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Sağlık turizmi sektöründeki sağlık tesislerinin ve aracı kuruluşların çalıştırdıkları sigortalı personelin yabancı dil ve sağlık turizmi üzerine Ticaret Bakanlığı’nın uygun gördüğü eğitim giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 960.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 240.000 TL

Oran: %70

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Sağlık turizmi sektöründeki sağlık tesisleri ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri oranında desteklenir.

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 600.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 600.000 TL

Oran: %70

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Bumerang Danışmanlık, verdiği VIP hizmet sayesinde diğer teşvik danışmanlık firmaları arasında kendine güçlü bir yer edinmiştir. Bizimle iletişime geçerek Sağlık Turizmi Destekleri kapsamında verilen teşviklerden maksimum seviyede fayda sağlayabilirsiniz.

Bumerang Danışmanlık Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Süreci Hakkında Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçebilirsiniz…..

Neden Bumerang Danışmanlık?

Bumerang Danışmanlık, yıllardır sektörde olan ve bu zamana kadar birçok sağlık kurum veya kuruluşuna hizmet vermiş bir firmadır. Danışmanlık sağladığı firmaların misyonları kapsamında doğru hedeflere ulaşmasını sağlamak adına doğru stratejiyi belirlemektedir. Strateji belirlenmesi, kısa sürede nasıl yüksek başarı elde edilebilir çalışmaları ve bu noktada alınması gereken teşvikleri belirler. Belirlenen teşvikler kapsamında da doğru zamanda gerekli belgeler ile sizler adına teşvik başvuruları gerçekleştirir. Başvuru takibi ve ardından alınan teşvikin doğru yönetimi konusunda sizlere destek sağlar. Böylece sağlık kurum veya kuruluşları olarak sizleri ekstra bir iş yükünden kurtarmış olur. Doğru desteği doğru zamanda alarak, yurt dışı pazarında sağlam bir yer edinmenizi sağlar. Bu sayede hem sizler hem de ülkemiz kazanır.

Kimler Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Almalı?

Sağlık turizmi teşvik danışmanlığı, devlet teşviklerinden yararlanmak isteyen kişiler içindir. Ekstra evrak işleriyle uğraşmak istemeyenler veya sistemi karışık bulan kişiler sağlık turizmi teşvik danışmanlığından yararlanmaktadır. Atılımları kapsamında hangi desteklerden yararlanabileceğine yönelik derinlemesine bilgi isteyen kişiler de danışmanlık almaktadır. Böylece en doğru şekilde teşviklerden yararlanarak, büyüme ve gelişme aşamalarını kolaylaştırırlar.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Faydaları

Sağlık turizmi teşvik danışmanlığı ile teşviklerin ilk başvuruda alınması sağlanır. Doğru oranlar bazında maksimum destek alınabilir. Vakit kaybı olmadan alınan destekler sayesinde firmalar doğru zamanda doğru atılımları yapabilir.

Mevcut personelin iş yükünü arttırmadan alanında profesyonel kişiler ile çalışarak ek bir iş yükü oluşumunun önüne geçilebilir.

Firmanın kısa süre içerisinde güçlü bir şekilde büyümesi sağlanır.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Başarı Kriterleri

Sağlık kurum veya kuruluşlarının teşvik danışmanlığı alırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Örneğin başvuru gerçekleştirecek sağlık kuruluşunun öncelikle yeterlilik belgesi olması gerekmektedir. Yeterlilik belgesi olmayan firmalar için danışmanlık firmaları da başvuru yapabilmektedir.

Başvuru gerçekleştirilirken belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru olumsuz yanıt alır.

Kurum veya kuruluşların ortak sayısı önem taşır. Birden fazla ortaklı firmalarda tüm başvurular tek kişi üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Tüm genelgeye hakim bir danışmanlık firması ile çalışmak büyük önem taşır. Bu sayede firmanın teşviklerden doğru bir şekilde faydalanması sağlanır. Vakit kaybı olmadan başvurunun tek seferde olumlu sonuç alması sağlanır.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Sağlık turizmi teşviki alırken, alınan teşviklerin size en uygun olanlar olduğuna, maksimum verimli olacak şekilde bütçe desteği almaya ve doğru zamanda destek alınmasına dikkat edilmelidir. Teşvik süresi maksimum 5 yıl olduğundan bu süre en verimli şekilde değerlendirilmelidir.

Ne Zaman İhtiyacınız Olacak?

Firmanızın sağlık sektöründe yurt dışında da tanınır olması, yurt dışı hastalarından oluşan bir hasta portföyünüz olmasını istediğinizde veya ürünlerinizin yurt dışı pazarında da yerini almasını istediğinizde teşviklerden faydalanabilirsiniz. Teşviklerden faydalanmak içinse sağlık turizmi teşvik danışmanlığı alabilir veya ön görüşme sağlayarak teşvikler için de en doğru atılımı gerçekleştirmeyi sağlayabilirsiniz.

Maksimum Fayda Nasıl Sağlanır?

Teşviklerden maksimumum fayda sağlanması için bazı başlıklara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle, teşvik başvurusu doğru zamanda gerçekleştirilmelidir. Maksimum 5 yıla kadar verilen destekler şirketin en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda alınmalıdır. Alınan bütçe doğru kullanılmalıdır. En sağlıklı oran ve en uygun desteği alabilmek içinse doğru belgeler ile başvuru gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: