Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Hakkımızda
Anasayfa » Hakkımızda

Ekonomik yapısı ne olursa olsun her ülke, ekonomilerindeki sürdürülebilirliğin sağlanması  ya da ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla kendine özgü, en azından ülkenin sorunlarına yönelik, destek sistemleri oluşturmuştur. Oluşturulan bu sistemlerle birlikte, gerek üretime, pazarlamaya, ar-ge çalışmalarına, marka yatırımına yönelik gerekse istihdama yönelik, şirketlere ya da işbirliği kuruluşlarına teşvik ya da hibe şeklinde birçok destek  sağlamaktadır.

Devlet kademeleri, verilen bu desteklerle şirketlerden ya da iş birliği kuruluşlarından, bu desteklerden yararlanarak ekonomiye pozitif yönde katkı sağlamalarını beklemektedirler. Şirketler ya da işbirliği kuruluşlarının bu desteklerden ne kadar faydalandıkları, bu destekleri kullanarak kendilerini ya da sektörlerini ne derece büyütüp geliştirdikleri, yeni ya da inovasyon içeren ürünler ortaya koydukları, bu desteklerden haberdar olup olmadıkları ya da destekleri veren kurumların yeterli seviyede bilgi akışı sağlayıp sağlayamadığı sektör içinde tartışma konusudur.

Bumerang Danışmanlık belirtilen sorunlara çözüm üretmek amacıyla 2018 yılında paydaşların hizmetine açılmıştır. Özellikle şirketlerin kamu kurumları tarafından verilen desteklerden haberdar olmalarını ve desteklerden maksimum seviyede yararlanmalarını sağlamayı amaç edinen Bumerang Danışmanlık, şirketiniz için kuruluş aşamasından dünya markası olma yolunda yararlanabileceği bütün devlet destekleri ile ilgili;

  • Teşvik Projeksiyonu
  • Bilgilendirme
  • Yönlendirme
  • Eğitim
  • Proje
  • Dosya Hazırlama
  • Dosya Takibi

hizmetlerini bütünleşik bir şekilde vermektedir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: