Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizmi Süreç Yönetimi Danışmanlığı
Anasayfa » Sağlık Turizmi Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Sağlık Turizmi Süreç Yönetimi Danışmanlığı

İnsanların seyahat etmek sureti ile ikamet ettiği yerin dışında konaklayarak tedavi olmayı amaçlamaları özel bir turizm çeşidi olan sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. İnsanlar ve sağlık sigortası kurumları artık sağlık sorunlarını çözerken, yalnızca kendi ülkelerindeki hekimleri ya da fiyatları değil; en iyi çözüm ve en düşük maliyet seçeneklerini değerlendirerek hareket etmektedirler. Bundan yola çıkarak; tedavi ve tatil amaçlı, şehirlerarası ya da ülkelerarası yapılan seyahatlerden doğan tüm etkinliklere “Sağlık Turizmi” denilmektedir. Ancak ekonomik çevrelerde kullanılan anlamı ile sağlık turizmi sınır aşan hasta hareketliliğini kastetmektedir. Ekonomik hareketlilik açısından profesyonel olarak eğitilmiş bireylerin sağlanmış özel koşullar altında katma değer sağlamak adına emek, tecrübe ve bilgi birikimlerini ihraç etme işidir sağlık turizmi.

Sağlık turizminin son yıllarda 100 milyar dolarlık hacme ulaşması hastane, klinik ve muayenehane gibi sağlık kuruluşlarının bu sektöre daha fazla ilgi duymasına sebebiyet vermektedir. Ancak, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni yeni gelişen bir sektör olması, sektörün aktörlerini pazara belirleme, pazara girme, pazarlama stratejisi belirleme, yurt dışı hastalarının süreç yönetimi gibi birçok konuda endişeye sürüklemektedir.

Bumerang Danışmanlık, Sağlık Kuruluşları ya da Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşları’nın sağlık turizmine atacakları ilk adımdan başarılı bir sağlık turizmcisi olacakları aşamaya kadar bütünleşik bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler;

 • Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Danışmanlığı
 • Sağlık Turizmi Uluslararası Pazarlama Danışmanlığı
 • Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Danışmanlığı

Sağlık turizmi yapabilmek için öncelikle yapılması gereken, Sağlık Bakanlığı’nın kriterlerine uyum  sağlamaktır. 03.07.2017 tarihinde Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik kapsamında sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden Gerçek kişilere verilen her türlü sağlık hizmetlerinde Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olunması gerekliliği getirildi. Bu kapsamda 13.07.2018 tarihinden itibaren sağlık turizmi faaliyetinde bulunacak olan;

 • Özel sağlık kuruluşları (hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, özel muayenehanesi olan doktorlar)
 • A grubu acente belgesi olan sağlık turizmi aracı kuruluşlarının

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması zorunluluk haline gelmiştir.

 

Bumerang Danışmanlık olarak, siz değerli paydaşlarımızın Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alabilmesi için

 • Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri’ne uyum
 • Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterleri’ne uyum
 • Yetki Belgesi başvuru süreç yönetimi

hizmetlerini sunmaktayız.

 

Sağlık Turizmi Uluslararası Pazarlama Danışmanlığı

Sağlık turizmine yeni adım atan sağlık kuruluşları ve sağlık aracı kuruluşlarının ortak problemlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Hedef pazarımı nasıl belirleyeceğim?
 • Hedef pazara girerken nelere dikkat etmem gerekir?
 • Pazarda nasıl hareket etmem gerekir?
 • Başvuruda bulunan hasta ile süreci nasıl başlatacağım?
 • Hastanın Türkiye’ye gelmesini nasıl sağlayacağım?
 • Tedavi süreci nasıl olacak?
 • Tedavi sonrası ne yapmam gerekir?
 • Sözleşmelerde nelere dikkat etmeliyim?
 • Yurt dışında kimlerle işbirliği kurmalıyım?
 • Hangi pazarlama yöntemlerini kullanmam gerekir?
 • Fiyat politikamı belirlerken nelere dikkat etmeliyim?

 

Bumerang Danışmanlık, sağlık turizmine yeni başlayan sağlık kuruluşlarına ve sağlık aracı kuruluşlarına,  bu sektörde nasıl hareket etmelerine dair şu hizmetleri vermektedir:

 

1-) Süreç Yönetim Planı

 • Hedef Pazar Seçimi
 • Hedef Pazara Giriş Yöntemleri
 • Pazarlama Planlaması

2-) Hasta Süreç Yönetimi

 • Hasta Başvurusundan Gelene Kadarki Süreç Takibi
 • Hasta Tedavi Süreci
 • Tedavi Sonrası Kontrol

3-) Sözleşme Ve Formlar

4-) İşbirlikçi Planlamaları

5-) Dijital Pazarlama Süreç Yönetimi

 

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Bumerang Danışmanlık olarak vermiş olduğumuz sağlık turizmi teşvik danışmalığı hizmeti, sağlık turizmi hacmi bulunan veya hacim oluşturmak isteyen sağlık turizmi şirketlerinin, Ticaret Bakanlığı’nın vermiş olduğu teşviklerden maksimum seviyede yararlanmalarını sağladığımız hizmetimizdir.
Sağlık Turizmi alanında bakanlıkça belirlenen harcama kalemlerinde yapmış olduğunuz giderlere hibe şeklinde sağlık turizmi teşvik danışmalığı hizmeti sayesinde faydalanabilirsiniz.

Sağlık kurum veya kuruluşları dünya genelinde bilinen ve duyulan bir marka haline gelmeyi hedefleyebilir. Bu durum yurtdışından daha çok hasta gelmesini sağlar. Böylece sağlık turizmi, Türkiye’nin önemli döviz kaynaklarından biri haline gelmektedir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, kurum ve kuruluşların daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde büyümeleri için teşvikler sağlamaktadır. Bu sayede firmalar, bütçe sıkıntısı çekmeden gerekli atılımları gerçekleştirebilirler. Kendileri büyüyüp gelişirken Türkiye’nin sağlık sektöründeki bilinirliği de artar ve sağlık turizminde daha da başarılı bir noktaya gelir.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı, yurtdışı pazarına açılacak kurum veya kuruluşların doğru teşviklerden en doğru şekilde yararlanabilmesini sağlar. Kurumların hedefleri kapsamında alması gereken danışmanlık desteklerini veya ne şekilde bir reklam stratejisi izlenmesi gerektiğine karar vermesi halinde gerekli bütçe için devlet teşviklerinden faydalanması için çalışır. Doğru belgeler ile gerekli başvuruları ve başvuru takiplerini gerçekleştirerek firmaların teşviklerden yeteri kadar yararlanmasını sağlar. Bu sayede firmalar ekstra bir çana sarf etmeden sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmış olur.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Hizmet sektörü destekleri kapsamında Sağlık Turizmi sağlık kuruluşlarının ve sağlık aracı kuruluşlarının alabileceği destekler ve oranlar tablodaki gibidir.

KONU LİMİT ORAN
Reklam/Tanıtım/Pazarlama 12.023.000 TL 60%
Acenta Komisyon Desteği 2.404.000 TL 60%
İstihdam Desteği 4.809.000 TL 60%
Hasta Yol Yardım Desteği 12.000.000 TL 60%
Tescil ve Koruma Desteği 1.202.000 TL 60%
Ürün Yerleştirme Desteği 2.404.000 TL 60%
Pazara Giriş Belgeleri Desteği 1.202.000 TL 60%
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği 4.809.000 TL 70%
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği 1.923.000 TL 60%
Birim Desteği(Ön tanı merkezi, İrtibat Ofis vs.) 2.885.000 TL 60%
Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği 601.000 TL 60%
Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği 601.000 TL 60%
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği 1.202.000 TL 60%

 

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı hizmetimiz, Sağlık turizmi Yetki Belgesi alım sürecinden başlayıp Sağlık Turizmi Teşvikleri kapsamında verilen destekler üzerine mevzuata uygunluk, dosya hazırlama, başvuru ve para hesabınıza yatana kadar takip sürecini içermektedir. Teşvik yönetim sürecimizin içeriği aşağıdaki gibidir.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Hizmet İçeriği :

 • Teşvik danışmanlığı hizmeti kapsamında firmaların hedefleri ve mevcut durumu incelenir.  Hangi belgelere ihtiyaç var, yurtdışı hastalarına ne tür hizmetler sağlanıyor vb. genel bir tarama yapılır. Ardından hedefler doğrultusunda hangi teşvikler için başvurulması gerektiğine karar verilir. Gerekli teşvikler için gerçekleşecek olan süreçler hakkında firmalara bilgi verilir. Ardından gerekli belgeler toplanır. Mevzuata uygun harcama yapılmasından başlayarak hesaplanan hak edişlerin firmaya kazandırılana kadar büyün süreci kapsar.
  • Sağlık turizmine giriş
   • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alımı
   • Aracı Kurumlar (Sağlık Turizmi Acentaları) İçin:
    • Tursab A Grubu Acenta Belgesi
    • Part-time Personel Desteği
    • Çağrı Merkezi Kurlumu Desteği
    • Yabancı Dil Sertifikası Desteği
   • Sağlık Tesisleri İçin
    • Yabancı Hasta Kayıt Sistemi Yönetimi
    • Part-time Personel Desteği
    • Yabancı Dil Sertifikası Desteği
  • Teşvik başlangıç:
   • İhracatçı Birliği kaydı
   • Temel Bilgi/Belge Başvurusu
   • Destek Yönetim Sistemi(DYS) kaydı
  • Süreç Yönetimi:
   • Mevzuata uygunluk
   • Dosya hazırlama
   • Dosya başvurusu
   • Başvuru süreç takibi

Sağlık Turizmi Teşvikleri:

Reklam/Tanıtım/Pazarlama Desteği

Sağlık Turizmi Teşvikleri kapsamında verilen ve sektörün en çok yararlandığı destek başlığı reklam, tanıtım ve pazarlama desteğidir. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetkilendirmiş firmaların potansiyel gördükleri hedef pazarlara ulaşmaları adına Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik harcama kalemleri desteklenir.

Örnek Tanıtım Giderleri:

 • Sosyal Medya Reklamları
 • Google Ads Reklamları
 • Sosyal Medya
 • Web Sitesi Tasarımı
 • TV Ve Radyo Reklamları
 • Sponsorluk
 • Katalog
 • Billboard Reklamları
 • Toplu E-Posta /SMS/MMS Gönderimi
 • Basın Tanıtımı
 • Kokteyl
 • Seminer
 • Konferan

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 12.023.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 4.809.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

İstihdam Desteği

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip sağlık turizmi sektöründe çalışan tercüman, çağrı merkezi  personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık brüt ücretleri desteklenmektedir.

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 2.404.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 480.000 TL

Personel Brüt Maaş: 21.600 TL

Oran: %60

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Süreler:

5 Yıl boyunca

Hasta Yol Yardım Desteği (Hasta Başına)

Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir. Sağlık turizmi destekleri kapsamında verilen sadece sağlık tesislerinin yararlandığı bu destek başlığı ile sizin için gelen ve 7 gün içerisinde kaydını yaptığınız her sağlık turisti için bu destekten yararlanabilirsiniz.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 12.000.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 1.202.000 TL

Hasta Başı: 24.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

Acenta Komisyon Desteği

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi sağlık kuruluşlarının yararlanıcıların acente komisyon giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 2.404.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 480.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Uluslararası Sağlık Turizmi Yeki Belgesi bulunan Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumların yurtdışına yönelik aşağıdaki başlıklarda alacakları belge ve sertifikalar desteklenir:

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Belge kullanım ücretleri,
 • Zorunlu kayıt ücretleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Eğitim giderleri,
 • Gözetim giderleri,
 • Yenileme giderleri,
 • Test/analiz giderleri.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 1.202.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 1.202.000 TL

Oran: %60

Süreler

5 Yıl boyunca

Tescil ve Koruma Desteği

Yetkilendirilmiş Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumların yurtdışında aşağıdaki maddelerde yapacakları Şirket/Kuruluş adına Marka Tescilleri ve araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 1.202.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 1.202.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

Yurtdışı Birim Desteği

Uluslararası arenada Hedef Pazarlarında fiziksel olarak bulunmak isteyen Uluslararası Sağlık Turizmi Yeki Belgesi bulunan Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumların yurtdışında oluşturacakları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 2.885.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 1.202.000 TL

Oran: %60

Süreler:

Her bir ülke için 5 yıl boyunca

Bireysel Katılımların Desteklenmesi (Fuar vb.)

Yurt dışında veya uluslararası nitelikte yurt içinde düzenlenen ve Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer etkinlikleri katılım giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 601.000 TL / 601.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 601.000 TL / 601.000 TL

Oran: %60

Süreler:

5 Yıl boyunca

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların Türkiye’ye tedavi edilmek için getirilen hastalara yönelik Türkiye’de kurulu sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 4.800.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 4.800.000 TL

Oran: %70

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Sağlık turizmi sektöründeki sağlık tesislerinin ve aracı kuruluşların çalıştırdıkları sigortalı personelin yabancı dil ve sağlık turizmi üzerine Ticaret Bakanlığı’nın uygun gördüğü eğitim giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 1.923.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 480.000 TL

Oran: %70

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Sağlık turizmi sektöründeki sağlık tesisleri ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri oranında desteklenir.

Sağlık Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar: 1.202.000 TL

Poliklinikler ve Muayenehaneler: 1.202.000 TL

Oran: %70

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: