Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

25.01.2024
428
Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi, ülkemizde ve dünya genelindeki birçok ülkede ön planda tutulan ve her geçen gün gelişmeye devam eden önemli bir sektördür. Birçok özel muayenehaneye sahip doktor veya sağlık kuruluşları sağlık turizminin bir parçası olabilmek için çeşitli girişimlerde bulunur. Doğru bir hizmet vermek, hasta memnuniyetini sağlamak sağlık turizminde yer alabilmek için önemli parçalar olurken yurtdışından gelecek olan hastalara güven verebilmek için sağlık turizmi yetki belgesine ihtiyaç vardır. Devlet teşviklerinden yararlanmak ve sağlık kuruluşu bünyesinde yasal koşulları sağlayabilmek için de sağlık turizmi yetki belgesi gereklidir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir?

Sağlık turizmi yetki belgesi 13.07.2017 yılından beri gündemde olan, “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında hayata geçirilen bir belgedir. Bu belge sayesinde sağlık kuruluşları sağlık turizmine yönelik faaliyetlerde bulunabilir. Aksi takdirde yetki belgesi olmayan kuruluşlar sağlık turizmine yönelik herhangi bir işlemde bulunamazlar. Belge bakanlık tarafından zorunlu tutulmaktadır.

Sağlık turizmi yetki belgesi birçok avantaj sağlamaktadır. Öncelikle sağlık turizmine yönelik adımlar atabilmek hasta portföyünü geliştirmek için büyük bir avantajdır. Yetki belgesine sahip olunması halinde Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından verilen teşviklerden yararlanabilir. Günümüz koşullarında 70 milyon tl’ ye yakın sağlık turizmi devlet teşviklerinden yararlanılabilir.

Sağlık turizmi yetki belgesi hasta gözünde de farklı avantajlar sağlar. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir kurum olduğunun bilinmesi potansiyel hastaların güvenini arttırabilir. Sağlık turizminde etkili adımlar atabilmek için yurtdışında bulunan firmalarla partnerlik kurulması önemli bir adımdır. Sağlık turizmi yetki belgesi sayesinde bu tür firmalara güvenilir bir kurum olunduğu ispatlanabilir ve daha kolay iş birlikleri yapılabilir.

Son olarak sağlık turizmi yetki belgesi kurum veya kuruluşun yasal koşullar dahilinde yurt dışından gelecek hastalara ulaşabilmesini destekler.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi yetki belgesi alınabilmesi için uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki iki tür kuruluştan biri olunması gerekir. Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyet izni olan sağlık kuruluşları veya A grubu seyahat acentaları yetkinlik belgesi alabilir. Sağlık kuruluşu ve aracı kuruluş olunmasına göre işyerlerinin farklı kriterlere sahip olması gerekir. Gerekli kriterlerin sağlanması ardından yetkinlik belgesi için başvuru dosyası hazırlanabilir ve sağlık müdürlüğü aracılığıyla başvuru yapılabilir.

Sağlık Kuruluşları İçin Yetkinlik Kriterleri

Bir sağlık kuruluşu olarak sağlık turizmi yetki belgesine başvurulması halinde kuruluşunuzda bulunması gereken bazı kriterler vardır. Bunlardan ilki kuruluş dahilinde uluslararası sağlık turizmi birimine yer verilmesidir. İş yerinde bu tür bir birim oluşturabilmesi için bir birim sorumlusu ve birim yardımcısı olmak üzere en az 2 kişiye ihtiyaç vardır. Çalışan personeller yabancı dil bilmek zorundadır. Birim sorumlusu olan kişinin en az 5 yıllık tecrübeye sahip bir hekim olması ve yabancı dil bilmesi gerekir. Yardımcı olarak istihdam edilecek kişi ise yabancı dil bilen herhangi bir personel olabilir.

Birimin kurulması ardından kuruluşun yabancı hasta kayıt sistemine sahip olması gerekir. Sağlık kuruluşları yabancı hasta kayıt sistemi üzerinden gelen hastaları kaydetmek zorundadır. Kurulacak olan sistem e-nabız ile entegre olmalıdır ve hasta bilgileri dahilinde turistin sağlık durumu pasaport ve uyruk bilgilerine yönelik bilgilerin kaydedileceği sekmelere yer verilmelidir.

Bir sağlık kuruluşunun yetki belgesi alabilmesi için sağlıkta kalite standartlarına sahip olması gerekir yapılacak olan değerlendirmeler ardından işletme en az 85 puan almalıdır. Yani bu kriterler hastaneler ve ADSM için geçerlidir. Klinik ve muayenehaneler bu adımdan muaftır.

Yetki belgesi almak isteyen bir kuruluşun doktor hakkında bilgi alabileceği ve yapılan işlemlerin detaylı bir şekilde anlatıldığı bir web sitesine ihtiyacı vardır. Hazırlanacak olan web siteleri en az 2 yabancı dil seçeneğine sahip olmalıdır.

Son olarak bir sağlık kuruluşunun veya muayehanenin sağlık turizmi yetki belgesi alabilmesi için ödeme altyapısına oturtması gerekir. Kurumda döviz cinsinden bir ödeme altyapısı bulunmalıdır.

Sağlık Kuruluşu Yetki Belgesi Güncel Maliyetleri

Sağlık turizmi yetki belgesi alınabilmesi maliyet listesi her geçen yıl değişmektedir. 2024 verilerine göre maliyetler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Sağlık turizmi yetki belgesi ücreti: 10.300,00 ₺ ( Bakanlık Harcı )
 • TÖMER yabancı dil sınavı: 3.500,00 ₺
 • Yabancı hasta kayıt sistemi: 5.000- 15.000 ₺ (işbirliği yapılacak olan firmaya göre değişkenlik gösterir)
 • Web sitesi maliyetleri ve personel giderleri

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alabilmek İçin Sağlık Kuruluşunun İhtiyaç Duyacağı Evraklar

Bir sağlık kuruluşunun yukarıda bahsedilen yetkinlik kriterlerini yeni getirmeleri ardından çeşitli evraklar toplaması ve bu evraklar ile başvuru yapması gerekir. Başvuru için gerekli evraklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 • Başvuru dilekçesi
 • Personel yeterlilik belgeleri
 • Ruhsal ve faaliyet izin belgesi
 • Uluslararası sağlık turizmi birimi kuruluş dilekçesi
 • Mesul müdür imzalı yetki belgesi başvuru formu
 • Web site taahhüt dilekçesi ve ekran görüntüleri
 • Yabancı hasta kayıt sistemi ekran görüntüleri
 • İmza sirküleri
 • Ticaret sicil tasdiknamesi

Aracı Kuruluşlar İçin Yetkinlik Kriterleri

Sağlık turizminde aracı kuruluş olarak hizmet verecek bir şirket olunması halinde yetkinlik kriterleri ve gerekli evraklar değişkenlik gösterir. Aracı kuruluşun seyahat acentası işletme belgesi olmalıdır. Bir acenta tarafından verilen hizmete göre acenta A, B ve C sınıflarına ayrılır. Sağlık turizmi yapabilmek isteyen bir kuruluş A grubu seyahat acentası olmalıdır. Sağlık turizmi yetki belgesi almak isteyen bir kuruluşun 3 farklı kurum ile protokol imzalaması gerekir. Sağlık turizmi protokolü imzalanan firmaların da sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur.

Yabancı hastaların acentalar ile iletişime geçebilmesi için firma çağrı merkezi altyapısına sahip olmalıdır. Çağrı merkezi altyapısı ile yabancı dil bilen en az 2 personelde burada hizmet vermelidir. Bilinen yabancı dillerden birinin İngilizce olması zorunludur.

Acenta çalışanları dahilinde çağrı merkezi dışında yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam edilmelidir. Personellerden birinin İngilizce bilmesi zorunludur. Son olarak acentanın Türkçe ve İngilizce dilleri zorunlu olmak üzere en az 3 dilde bilgi sağlayan bir web sitesi olmalıdır. Web sitesi dahilinde sağlık turistinin alacağı hizmetler ve protokol imzalanan sağlık kuruluşları hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

Aracı Kuruluş Yetki Belgesi Güncel Maliyetleri

Yetki belgesi almak isteyen aracı kuruluşlar için maaliyet listesi aşağıdaki gibidir;

 • Yetki Belgesi Ücreti: 10.300,00 ₺
 • TÖMER Yabancı Dil Sınavı: 3.500,00 ₺
 • Hizmet İhracatçıları Birliği Üyelik Aidatı (2024): 35.004,38 ₺
 • Acenta Unvan Başvuru Ücreti: 25.000,00 ₺
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Teminatı: 7.000,00 ₺
 • TÜRSAB Üye Kayıt Ücreti (2024): 359.476,51 ₺
 • TÜRSAB Yıllık Aidatı: 17.973,85 ₺

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alabilmek İçin Aracı Kuruluşun İhtiyaç Duyacağı Evraklar

Sağlık turizmi yetki belgesi almak isteyen aracı kuruluşun istenen kriterleri sağlaması ardından başvuru yapabilmesi için bazı evraklara ihtiyacı vardır. Başvuru dosyasında yer verilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;

 • A grubu seyahat acentası işletme belgesi örneği
 • En az 3 sağlık tesisiyle imzalanmış sağlık turizmi protokolü (anlaşmalı sağlık tesislerinin de yetkinlik belgesi olması gerekmektedir.)
 • Adli sicil beyanı
 • Acenta unvanına ilişkin taahhütname
 • Personel yeterlilik belgeleri
 • Önceki yıla ait yıl sonu bilançosu
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: