Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizmini Etkileyen Faktörler

20.11.2020
1.389
Sağlık Turizmini Etkileyen Faktörler

Sağlık Turizmini Etkileyen Faktörler

Boş zaman aktivitelerine harcanan zaman (sağlık bakımı ve önleme dahil) giderek artmaktadır. Boş zaman faaliyetlerine ayrılan daha fazla zaman ve artan harcanabilir gelir (Seyahat, eğlence, sağlık bakımı, kişisel sağlık) sağlıklı yaşam tarzı motivasyonlarını yükseltmektedir.

Medikal turizm özellikle aşırı yüklü sağlık hizmetleri ve halk sağlığı sigorta sistemleri tarafından yönlendirilmektedir. Uzun vadeli bakım harcamaları, birçok gelişmiş ekonomide son birkaç on yılda artmıştır ve yaşlanan nüfus daha fazla sağlık ve sosyal bakıma ihtiyaç duyar hale gelmiştir.

Kentleşme, halk sağlığı için büyük bir zorluktur. Birleşmiş Milletler’e göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2050’de üçte ikiye çıkması bekleniyor. Kentsel yaşamla ilişkili sağlık durumu ve kronik hastalıklar, daha sağlıklı geziler, doğal alternatifler ve kaçış için artan bir ihtiyaç ve talebe yol açmaktadır.

Sınır ötesi hareketlilik hakkındaki Avrupa Birliği (AB) Direktifi gibi bazı yasal direktifler de özellikle medikal turizm alanında etkili olmaktadır. Sınır ötesi sağlık hizmetlerinde hasta haklarına ilişkin 2011/24 / EU sayılı Direktif, hastaların, planlanmış bakım da dahil olmak üzere yurtdışında sağlık hizmeti alma hakkına sahip olduğunu ve ilke olarak önceden izin almak zorunda kalmadan bunun için geri ödeme alabileceğini açıklamaktadır.

Mali piyasaların küresel yapısı, özellikle konaklama ve spa pazarında hızlı gelişmeleri beslemektedir. Medikal turizmde de artan yatırımlar (genellikle doğrudan yabancı yatırım olarak), özellikle teknoloji ve bilgi birikimine yapılan yatırımlar şeklinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, beyin göçü kavramı özellikle medikal turizm endüstrisinde oldukça yaygındır (yani, doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri, yerel sakinleri tedavi etmek yerine medikal turizmde çalışmayı tercih etmektedir).

Hızlı teknolojik gelişmeler ve icatlar, sağlık amaçlı seyahatleri de etkilemektedir. Küresel erişime sahip teknoloji ve inovasyon şirketleri, yerel olarak medikal turizmin gelişimini etkileyebilir.

Uygulamalar, giyilebilir cihazlar (veya işitme cihazları), kullanıcıların gelecek yıllarda sağlık ve sağlık yönetimini değiştirme potansiyeline sahiptir. M-sağlık (mobil sağlık) ve e-sağlık akıllı çözümleri ve gerçek zamanlı bilgiler, sağlık hizmeti sağlayıcılarının kişisel tedavi planlarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Sağlık (özellikle medikal) turizminde kişisel sağlık verilerinin (Örneğin mahremiyet), bilgilerin ve yanlış uygulama yasalarının korunması çok önemlidir.

Özetle sağlık turizmini etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Boş zaman aktivitelerine harcanan zaman ve gelirin artması
  • Ülkelerin aşırı yoğun sağlık hizmetleri ve sigorta durumları
  • Nüfusun giderek yaşlanması
  • Kentsel yaşamın getirdiği sağlık sorunları ve kronik hastalıklar
  • Sınır ötesi sağlık hizmetleri ile ilgili uluslararası kriterlerin belirlenmesi
  • Mali piyasaların küresel yapısı
  • Doktorlar ve diğer sağlık profesyonellerinin sınır ötesi hasta tedavi etme isteği
  • Teknolojideki hızlı gelişmeler ve değişimler
  • Mobil uygulamalar, giyilebilir cihazlar gibi teknolojik gelişimler
  • Kişisel sağlık verilerinin güvence altına alınabilir olması

 

KAYNAK:

UNWTO – Exploring Health Tourism

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: