Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Türkiye Sağlık Turizmi GZFT (SWOT) Analizi

27.11.2020
1.350
Türkiye Sağlık Turizmi GZFT (SWOT) Analizi

Türkiye Sağlık Turizmi GZFT (SWOT) Analizi

GZFT analizi uluslararası literatürde SWOT analiz olarak geçmektedir. GZFT analizi, belirli bir konu üzerine güçlü yönlerin, zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin sistemli bir şekilde ve gerçekçi bir biçimde değerlendirilmesi ve sonrasında raporlanmasıdır. Yapılan analizler  sonrasında ortaya raporlar sayesinde “fırsatların değerlendirilip güçlü yöne çevrilmesi, tehditleri önleyici stratejilerin geliştirilmesi, zayıf yönlerin nasıl azaltılacağı ya da önlenebileceği, güçlü yanların ise nasıl daha aktif bir şekilde pazarlamada kullanılacağı” değerlendirilir. GZFT analizi, Türkiye’de medikal turizm konusunda gelişimin sağlanması için neler yapmamız gerektiğine yönelik bir yol haritasının geliştirilmesini sağlayacaktır.

Medikal Turizmde Türkiye’nin Güçlü Yönleri

Ortaya çıkış amacı kaliteli ve daha düşük ücretlerle tedavi olabilmek ya da sağlığını geliştirmek olan medikal turizm için Türkiye önemli bir ülkedir. Türkiye’nin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Türkiye’nin medikal turizmdeki en önemli avantajı tüm sağlık turizmi çalışmalarını koordine etmek amacıyla bir çatı yapının kurulmuş ve bu konu üzerine devlet politikasının geliştirilmiş olmasıdır (SATURK).
 • THY gibi dünyada en fazla uçuş noktasında hizmet bir ulusal havayolu şirketimizin olması.
 • Sağlık kurumlarımızın büyük bir kısmı teknoloji alt yapısı olarak batıyla yarışabilecek seviyeye ulaşmış olması ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizin alt yapısında bölgesinde lider konumda olması.
 • Türkiye JCI akrediteli hastane sayısı bakımından dünya da 2. Sırada yer alması.
 • Medikal turizmdeki önemli artısı ise çok fazla sağlık temalı kullanılabilir termal kaynağa sahip olması ve kullanılabilir termal kaynak sıralamasında Avrupa’da 1. sırada olması.
 • Türkiye yönelik bazı ülkelerde(Örn: Türki Cumhurityetler) olumlu imajımızın olması.
 • Ülkemizin iklimsel avantajının bulunması.
 • Anadolu’nun tarihi ve turistik uygarlıklar merkezi olması.
 • Türkiye’nin çevresindeki 3 saatlik uçuş mesafesinde bir milyara yakın nüfusa hitap edebilecek olması.
 • Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması ve önemsenecek derecede bir iş gücü potansiyeline sahip olması.
 • Doktorluk kadrolarında iyi derecede uzmanlaşmış nitelikli iş gücünün mevcudiyeti.
 • Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin gelişmiş ülkelere göre daha ucuz olması.

 

Medikal Turizmde Türkiye’nin Zayıf Yönleri

Türkiye’de sağlık turizmi alanında sayılan pek çok güçlü yönü bulunuyor ancak; bu alandaki gelişimi olumsuz etkileyen zayıf yönleri de mevcuttur:

 • Çok karmaşık olan ve birbiri ile koordineli olmayan çok sayıda ilgili mevzuatın varlığı.
 • AB ülkeleri arasında sağlıkta serbest dolaşım uygulamasına dahil olmamamız.
 • Sağlık turizmi ile ilgilenecek olan personellerin uluslararası sağlık mevzuatı ile hasta hakları konusunda yetersin bilgiye sahip olması.
 • Kamu ve özel hastanelerinde yabancı dil yeterliliği olan personel sayısı azdır.
 • Medikal turizm temalı tanıtım çalışmalarının koordineli olarak yapılmaması, sağlık tesislerinin ülke ve fuar faaliyetleri için yetersiz çaba göstermeleri, pazarlama stratejilerine ve pazarlama araştırmalarına gereken önemi vermemeleri.
 • Türk Lirası’nın değersizleşmesinin yurt dışı tanıtımlarda rekabet edebilirliği zorlaştırması.
 • Türkiye’ye yönelik bazı ülkelerde imajımızın olumsuz yönde olması.
 • Yurt dışı sigorta şirketleri ile güçlü olması gereken koordinasyonun zayıf olması.
 • Akredite olma çabası göstermeyen kamu hastaneleri
 • Yanlış fiyat politikalarının benimsenmesi.

 

Fırsatlar

 • Türk kökenli yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaşımızın(Diaspora sağlık turizmi olarak) olması ve bu vatandaşlarımızın farklı kültürlere sahip ve başka dil konuşan sağlık personelinden hizmet almak yerine kendi ülkelerini tercih etmeleri.
 • Ülkemizde bulunan termal kaynakların “termal sağlık tesisi” olarak kullanıma uygun olması,
 • Sağlık turizminde önemli sayıda hizmet sunumu gerçekleştiren ve rekabet edilecek olan Güney Doğu Asya Bölgesi’nde salgın hastalık riskinin ve hijyen koşullarının bozuk olması,
 • Türkiye turizminde iklimsel koşullara bağlı atıl kapasitenin olması,
 • Sağlık turizminin gelişmesi ile yurt dışında yaşayan hekimlerimizin ülkelerine dönme olasılığı,
 • Türki Cumhuriyetleri’de yaşayan insanların, tedavi amaçlı arayışlarının olması,
 • Gelişmiş ülkelerdeki yaş ortalamasının yüksek olması,
 • Gelişmiş ülkelerdeki tedavi bekleme sürelerinin uzun olması.

 

Tehditler

 • Sağlık turizminden elde edilen ekonomik gelirin sağlık çalışanına yansıtılamaması nedeniyle nitelikli sağlık personellerinin kamudan ayrılması
 • Kontrolsüz şekilde uygulanan fiyat politikalarının yurt için tedavi ücretleri arasında uçurum olması.
 • Yurt dışından sağlık turistlerinin ekonomik getirisinin yurt içi hastaların getirisine oranla daha fazla olması sonucu yurt dışından gelen hastalara odaklanılması ve yurt içindeki hastalara verilen hizmet kalitesinin düşmesi.
 • Nadir karşılaşılan hastalıklar ile karşılaşılması ihtimalinin artması,
 • Türkiye’de sunulan sağlık hizmeti sonrasında ortaya çıkan komplikasyon veya ameliyat sonrası bakım ihtiyacının, hastanın kendi ülkesinde giderilmek zorunda olması nedeniyle bu konuda yaşanabilecek sıkıntıları,
 • İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün gibi ülkelerden gelen rekabet baskısı.

 

KAYNAK:

SATURK

https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: