Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Teşvik Nedir

18.09.2020
647
Teşvik Nedir

Teşvik Nedir

Her ekonominin temeli üretim(yetiştirme-imalat), tüketim ve bu bağlantıyı sağlayan dağıtım üzerine kurulmuştur. Bu üçlüden herhangi birinde aksama oluşması diğerlerini de etkilemektedir. Tüketim azaldığında talep düşeceğinden üretim de düşecek, tüketim arttığında ise üretim de yine aynı sebepten artacaktır. Dağıtım ise bu ikiliye bağlı olarak iniş ya da çıkışlar gösterecektir.

Üretim, Tüketim ve Dağıtımı Etkileyen Faktörler

Üretim: Doğal ve beşeri olmak üzere iki şekilde etkilenmektedir.

Hammaddeye yakınlık, su kaynaklarına yakınlık, iklim koşulları ve yer şekilleri doğal sebeplerin başlıca örnekleridir.

Üretimi etkileyen beşeri faktörleri ise sermaye, teknolojik gelişmeler, tarımsal faaliyetler, sanayideki gelişmeler olarak sıralayabiliriz.

Tüketim: Temel ihtiyaçlar, tanıtım ve reklam, kitle iletişim araçları, moda ve gelir düzeyleri, tüketimi etkileyen faktörlerdir.

Dağıtım: Ulaşım yolları, iletişim teknolojileri, sermaye birikimi, insan kaynakları, yerleşim özelliklerinin etkisi.

Üretim, dağıtım ve tüketim süreci yukarıda belirtilen  sebeplere bağlı olarak dönem dönem sekteye uğramaktadır.

Teşvik Nedir

Devletlerin üretim, tüketim ve dağıtım sürecinde oluşacak bu aksamaları azamiye indirmek ya da  zinciri güçlendirmek amacıyla yardımlarda bulunduğu sistemin bütünüdür. Teşvik sistemine kesinlikle sadece üretimi artıran bir sistem olarak bakılmamalı. Üretimi ile birlikte tüketimi de artırırken, bu ikiliyi bağlayacak olan dağıtımı da güçlendiren bir sistemdir teşvik.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: