Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizminde KDV İstisnasına Dair Bilinmesi Gerekenler

02.12.2021
1.153
Sağlık Turizminde KDV İstisnasına Dair Bilinmesi Gerekenler

Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnasına Dair Bilinmesi Gerekenler

Sağlık Turizminde KDV istisnasına dair bilinmesi gerekenler: Sağlık hizmetlerinden koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri gibi hizmetler sunan sağlık kurum veya kuruluşlarına yönelik KDV istisnası uygulanmaktadır. Bu istisna Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere yönelik olup, Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul görmüş hizmetleri alan yabancı kişiler için geçerlidir. Bunun yanı sıra KDV istisnasından yararlanacak olan kuruluşların Sağlık Bakanlığınca izin verilen sağlık kurum ve kuruluşu olması zorunludur.

Plan ve Bütçe Komisyonu ve TBMM genel kurulunda yapılan istişareler ardından 3065 sayılı Kanunda 7104 sayılı Kanunla değişimler yapılmıştır. Bu kapsamda yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanan yabancı hastalara istisna sağlanırken, estetik işlemler bu istisnalardan muaf tutulmuştur. Saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları da yine istisnalardan muaf tutulan işlemler arasındadır.

Sağlık Turizmi KDV İstisnası

Yabancı hastaların koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri KDV kapsamı dışında tutulurken bu işlemler sırasında gerçekleşecek olan konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve hizmetler için giderler KDV’ye tabi tutulmaktadır.

KDV istisnasından yararlanılabilmesi için fatura edilecek hizmet bedeli minimum KDV hariç fiyatı 100 TL şeklinde olmalıdır.

Kimler Sağlık Hizmetlerinde İstisna Uygulayabilir?

Yukarıda bahsedilen gibi, KDV istisnasından yararlanacak kurum veya kuruluşların Sağlık Bakanlığı tarafından izinli olması gerekmektedir. Bu kapsamda; hastaneler (kamu, özel, üniversite), tıp merkezleri, polikliniklerin yanında Sağlık Bakanlığından izin almak suretiyle faaliyette bulunan; aile ve toplum sağlığı merkezleri, muayenehaneler, laboratuvarlar, müesseseler, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları, ambulans hizmetleri sunan kuruluşlar, diyaliz merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, genetik hastalıklar tanı merkezleri, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları, hemoglobinopati tanı merkezleri, madde bağımlılığı tedavi merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, terapötik aferez merkezleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri, kordon kanı bankaları ile kaplıcalar yer almaktadır.

Bu kurum ve kuruluşların yabancı hastalara sundukları veya uyguladıkları koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri KDV istisnasına tabi tutulurlar.

Sigorta kuruluşları, yabancı sosyal güvenlik kurumları, yetkili acentelerin bu sürece dahil olması KDV istisnası için bir olumsuzluk oluşturmamaktadır.

KDV’siz Sağlık Hizmetinden Yararlanacak Kişiler

Türkiye’de yerleşimi bulunmayan gerçek yabancı uyruklu kişiler için istisna geçerlidir. Bu kapsamda kişinin; bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturmamış olması gerekmektedir. 6 aydan daha az sürede Türkiye’de bulunan yabancılar yine istisna kapsamındadır.

Yurtdışında yaşasa dahi Türk vatandaşlığı olan kişiler istisnadan faydalanamamaktadır. Ancak başka bir ülke vatandaşlığına geçmiş ve altı aydır Türkiye’de yaşamayan kişiler KDV istisnasından yararlanabilmektedir.

İstisnadan yararlanacak kurum veya kuruluşun, hastanın uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaport üzerinden Türkiye’ye son giriş tarihinin altı aydan fazla olmadığını kontrol etmesi ve gerekli pasaport sayfasının fotokopisini bulundurması gerekmektedir.

İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Yapılması Gerekenler

KDV istisnasından yararlanacak kurum veya kuruluşların bazı belgelere ihtiyacı bulunmaktadır. Öncelikle yabancı hastaya kesilecek olan faturada hizmet verilen yabancının adı, soyadı, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport veya mavi kart numarası, verilen hizmetin niteliği, hizmetin sunulduğu yer ve hizmet bedeli bilgilerine yer vermesi gerekmektedir.

Faturanın, sigorta kuruluşları, yabancı sosyal güvenlik kurumları, yetkili acenteler veya Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi halinde yine fatura üzerinde; hizmet verilen yabancının adı, soyadı, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport veya mavi kart numarası, Türkiye’ye en son giriş tarihi, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli bilgilerine yer verilmesi gereklidir.

KDV beyannamesi yapılması sırasında; “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 334 kod numaralı “Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna” satırı aracılığıyla beyan edilmesi gerekmektedir. “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütunları doldurulurken Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

KDV İstisnası Sonradan Talep Edilebilir Mi?

İlgili sağlık kurum veya kuruluşları sonradan iade talebinde bulunabilirler. Bunun için bazı belgeler bulunması gerekmektedir;

  • Standart iade talep dilekçesi
  • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
  • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
  • Satış faturaları listesi
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun veya çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisi.

Belgelerin ibrazı üzerine, mükelleflerin sundukları işlemlerdeki KDV ödemeleri 5.000 TL’yi aşmadığı müddetçe bu miktar nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Geçmesi durumunda ise YMM raporu ve teminat aranmaktadır. Teminatın verilmesi halinde gerekli ödeme yapılmaktadır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: