Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Türkiye Sağlık Turizminin Gelişmesi İçin Öneriler

27.11.2020
1.080
Türkiye Sağlık Turizminin Gelişmesi İçin Öneriler

Türkiye Sağlık Turizminin Gelişmesi İçin Öneriler

Sağlık turizmi henüz dünya genelinde gelişme aşamasındadır. Sağlık turizmi başlığı altında özellikle medikal turizm(tıbbi müdahale ve işlemler odaklı ) türünün geliştirilmesi için aşağıda bazı önlem ve uygulamalar belirtilmiştir;

 1. Mevzuat çalışmalarında, ülkemizdeki sağlık tesislerinin belirli bir sistem içerisinde hizmet verileceğine odaklanmanın yanı sıra yurt dışından gelmesi hedeflenmiş olan sağlık turistlerinin beklentilerinin neler olacağına odaklanılması gereklidir.
 2. Yurt dışında irtibat ofislerinin kurulması çok büyük önem taşımaktadır. Kısa vadede çözüm sağlayacak bir faktör olmasa da orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir hasta transfer bağlantısının kurulması, kurumsal anlaşmalarını takibi açısından fayda sağlayacaktır. Bu ofisler aracılığıyla sağlık turistlerinin dönüşlerinden sonraki süreç takip edilmelidir.
 3. Akreditasyon kriterleri geliştirilmeli ve akredite olamayan sağlık kuruluşları ile sağlık aracı kuruluşlarının teşviklerden yararlanması önlenmelidir.
 4. Sağlık turizmi yapan sağlık kurumu ve sağlık aracı kuruluşlarının belirlenmesi ve belgelendirilmesi/yetkilendirilmesi sağlanmalıdır.
 5. Sağlık turizmi aracı kuruluşları teşvik edilmeli. Hizmet sunmak istedikleri ülkelere göre akredite kriterleri belirlenerek transfer ağının oluşturulması gereklidir.
 6. Aracı kurumların hizmet yelpazeleri hastanın evden çıkışından tekrar evine dönüşüne kadar geçen tüm süreçleri kapsamalıdır.
 7. Hasta ile ilk temas, hastanın randevusunun ayarlanması, ulaşım planlamasının yapılması, tedavi süreci, tıbbi dokümantasyon, diğer ülke yetkili mercii/doktor bilgilendirilmesi, erken ve geç dönem tıbbi, idari, insani, takiplerin yapılmasını sağlayacak bir yazılım geliştirilmelidir. Aracı kuruluşların(acenteler), hastanelerin ve kliniklerin bu yazılımı kullanmaları sağlanmalıdır.
 8. Sağlık turizmi özelinde satış ve pazarlama stratejisi oluşturulması önem arz etmektedir. Yurt dışındaki sağlık konulu fuarlara katılmak kadar Türkiye ve Türkiye’de sağlık turizmi temalı organizasyonlar, fuarlar, kongreler düzenlenmelidir. Bu fuarlara sağlık turizmi ile ilgili tüm bakanlıkların, sivil toplum kuruluşları ve hizmet sunan medikal turizm kuruluşlarının katılması sağlanmalıdır.
 9. Gelişmiş ülkelerinin ve yakın coğrafyamızın (3-4 saatlik uçuş mesafesi) sağlık sistemleri ve sigorta sistemleri, tanı ve tedavi ücretleri, teknolojik alt yapıları araştırılmalı, sağlık turizmi için hedef pazarlar ve ülkeler seçilmelidir.
 10. Tanıtım çalışmalarında ve ürün paketinde geleneksel turizm imkanları, turlar ve termal sağlık turizm imkanları medikal turizm hizmetine ilave olarak sunulmalıdır.
 11. Medikal turizm kapsamında hizmet sunan sağlık kurumları bu konuda eğitilmiş personel istihdam etmeli ve sağlık tesislerinde “sağlık turizmi ve yabancı uyruklu hasta departmanı” kurulması teşvik edilmelidir.
 12. Başta İngilizce, Arapça ve Rusça olmak kaydıyla yabancı dil bilen ve sağlık turizm eğitimi olan personel sayısının arttırılması bir sağlanmalıdır.
 13. Medikal turizmin gelişmesinde sigorta kuruluşlarının önemli bir rolü vardır. Ülkemizdeki sağlık kuruluşları ve sağlık sigorta poliçesi temin eden kuruluşlar ile Orta Doğu, Rusya, ABD ve Avrupa’daki sigorta şirketleri arasında anlaşmalar yapılmasına çalışılarak kitlesel anlaşmaların önü açılmalıdır.

Yukarıdaki koşullar sağlanabilirse, Türkiye 10. Kalkınma Planında belirtilmiş olan sağlık turizmi hedeflerini yakalama fırsatı bulabilir. Sağlık turizmi ile ilgili ileri akademik çalışmalar; medikal turizm talebi ve bu talebi etkileyen etkenler, destinasyon seçim kıstasları, medikal turizmde uluslararası ve ülkeler arası rekabet analizleri, hastanelerin medikal turizm akreditasyon kriterleri, medikal turizm için diğer ülkelerdeki finansal destekler, ülkeler arası veya sigorta kuruluşları arası sözleşmeler ve “geleneksel turizm – medikal turizmi – termal sağlık turizmi” bütünleşme modelleri konusunda yapılabilir.

 

KAYNAK:

SATURK

https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: