Merkez Mahallesi, Kamara Apt, Hasat Sk. No: 52, 34360 Şişli/İstanbul

Sağlık Turizmi Nedir?

19.10.2020
245
Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık Turizmi Nedir

Sağlık Turizmi, tıbbi bakım almak amacıyla ikamet edilen ülkeden, başka bir ülkeye seyahat etme sürecidir. İnsanlar, daha iyi sağlık hizmetine erişebilmek için yaşadıkları zengin ülkelerden, ekonomik olarak daha az gelişmiş, fakat sağlıktaki ilerleyişini, teknolojik anlamda daha iyi bir yerlere getirmiş ülkelere seyahat ediyor.

Ülkemizde bu anlamda meydana gelen hasta hareketliliğindeki değişimler, maliyet, kalite ve tedavi türlerinin çeşitliliğinden dolayı, birçok dünya ülkesinde yaşayan ve tedaviye ihtiyacı olan hastaların dikkatini çekiyor. Sağlık turizmi, aynı zamanda kişinin refahını artıran ve iyileştiren, medikal turizmi, sosyal seyahat ile birleştirilen bir süreç olarak da tanımlanabilir.

Türkiye’de Sağlık Amacıyla Yapılan Medikal Turizm Faaliyetleri

Sağlık Turizmi Türleri

 1. Tedavi Amaçlı Medikal Turizm

  • İleri tedaviler (Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, cyberknife  vb.)
  • Transplantasyon
  • İnfertilite (Tüp bebek İVF uygulamaları)
  • Estetik cerrahi
  • Göz, diş, diyaliz tedavileri vb.

 

 1. Güzellik ve Zindelik Amaçlı Termal ve SPA-Wellness Sağlık Turizmi

  • Kaplıca tedavileri ve fizyoterapiler
  • Talossoterapiler
  • Hidroterapi ve egzersizler
  • Balneoterapi ve Peloidoterapi
  • Klimaterapi

 

 1. Yaşlı ve Engelli Turizmi

  • İleri yaş turizmi ( gezi turları, meşguliyet terapileri )
  • Yaşlı bakımı hizmetleri ( bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri )
  • Klinik  otelde rehabilitasyon hizmetleri
  • Engelliler  için özel bakım ve gezi turları

 

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır

Sağlık amacıyla seyahat edecek olan turistler, en iyi şekilde tedavi göreceği bir sürece girmeyi hedefliyor. Medikal tedavi süreci içerisinde boş zamanlarında onlara sunulan aktiviteler, sağlık turizmi için ülkeye gelmeleri konusunda onları çeken ana faktörlerden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye sağlık turizm anlamında coğrafik özelliklerini ve konumunu çok iyi kullanması sayesinde, ekonomik olarak ülkeye ciddi bir gelir katkısı sağlıyor. Türkiye, sağlık turizmi sektörü konusunda tecrübeli olduğu gibi, birçok ülkeye nazaran dünya çapında başarılar elde ederek, bu alanda kendisini ispatlayan bir konumda yer alıyor.

Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösterebilmek için aşağıda verilen detayları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

13 Temmuz 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 30123 sayılı yönetmelik ile ülkemizde, sağlık turizmi alanında faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla işlem yapmak isteyen sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşların, yetki belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmelik açıklaması: “Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

“Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki belgesi almayanların uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur”

 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır

Sağlık turizmi yetki belgesi başvurusunda bulunup, bu belgeyi edinebilmek için;

Muayenehane ve poliklinik kuruluşlarında, sağlık turizmi alanında bir birimin kurulması başlıca yapılması gerekenlerden biridir. B2 seviyesinde dil bilen personel çalıştırılması ve otomasyon sisteminin kurulması gerekiyor.

Özel hastanelerde, ağız ve diş sağlığı merkezi ile ağız ve diş sağlığı hastanelerinde, sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden en az 85 kalite puanı alması zorunludur.

Aracı kuruluşlarda (Acente) ise, A grubu seyahat acentesi belgesi, yabancı dil bilen call center personeli ve yabancı dil bilen en az 2 saha personelini istihdam etme zorunluluğu yer alıyor.

 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesini Kimler Alabilir

Sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmak isteyen kuruluşların, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan gerekli şartları yerine getirerek, sağlık tesisi ve aracı kurum olarak başvuruları değerlendirildikten sonra belgeye sahip olabilirler.

Sağlık tesisleri: Sağlık tesisi ruhsatına sahip olan ve Bakanlıkça uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlar.

Aracı Kurumlar: Uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi alan A grubu seyahat acentaları.

 

 

Sağlık Turizmi Teşvikleri

 • Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği
 • Tercümanlık (Sağlık Turizmi Personeli) Desteği
 • Hasta Yol Yardım Desteği (Hasta Başına)
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Belge/Sertifika Desteği
 • Ürün ve Hizmet Tescil Desteği
 • Yurt Dışı Birim Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Bireysel Katılımların Desteklenmesi(Fuar vb.)

Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Desteklenmesi

Sağlık Kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde, sağlık ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü kuruluşu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşlarıdır.

Sağlık Turizmi Şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketlerdir.

Uluslararası Sağlık Turizmi: Sağlık amaçlı yurt dışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmetidir.

Uluslararası Sağlık Turisti: Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sağlık hizmeti alan hastadır.

 

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: