Merkez Mahallesi, Kamara Apt, Hasat Sk. No: 52, 34360 Şişli/İstanbul

Yurt Dışı Birim Desteği

Yurt Dışı Birim Desteği

Yurtdışı Birim Desteği

Yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi/ön tanı merkezleri birim olarak adlandırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, sağlık kuruluşları veya sağlık turizm şirketlerinin yurtdışında da üstün hizmet gösterebilmeleri adına çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu desteklerden biri olan yurtdışı birim desteği ile şirket veya kuruluşların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları kapsamında destek sağlanmaktadır. Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın bulunması, birim desteğinden yararlanabilmek için temel ögedir. Çeşitli değerlendirmeler ardından bu bahsedilen giderler için %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları olacak şekilde teşvik verilmektedir.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararlar

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı sağlık turizmi şirketi tanımını yapmıştır Bu tanıma göre sağlık turizmi alanında çalışan, ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler kapsamında faaliyet sürdüren şirketler sağlık turizmi şirketi olarak adlandırılır. Bu şirketlerin en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunması ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip olması gerekmektedir.

Sağlık kuruluşu ise en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan, özel veya kamu olabilen, ilgili kurallara uygun faaliyet gösteren ve denetimlerden geçmeyi başaran uluslararası hizmet veren ve kurumlardır.

Birim desteği kapsamında tanımı yapılan kuruluş veya şirketlerin yurtdışı birimi açarken desteklenmeleri hedeflenmektedir.

Birim desteklerinden yararlanılması için başvurular DYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu doğrultuda gereken evrak teslimleri Destek Yönetim Sistemi üzerinden sağlanır. Başvuru için gerekli belgeler Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer almaktadır. DYS, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerini yöneten bir sistemdir. Bu sistemde, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, vergi resim harç istisnası, belgesiz ihracat kredilerine ilişkin bileşenleri üzerinde çalışılmaktadır.

Yurtdışı Birim Desteği

Ticaret Bakanlığı yayınladığı genelgede birim tanımından bahsetmektedir. Birim, yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi/ön tanı merkezlerine verilen genel bir addır. Destek alınmadan önce ve destek alınması halinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği her destek yılında birimi yerinde inceler. İncelemeler kapsamında, birimin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmaya yönelik olup olmadığını değerlendirilir. Olumlu sonuçlanmada destek başlamakta veya devam etmekte olup, olumsuz kararda ise birim destek kapsamından çıkartılır.

Bakanlığın genelgesi kapsamında, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme ardından 6 (altı) ay ve daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerinin tek seferde yapılması gerçekleştirilir.

Destek alacak şirket veya kuruluşların yurt içi veya yurt dışı ortaklık yapılarının destek oranının ya da destek verilme durumunun değişmesi halinde değişiklik tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde değişime yönelik belgelerin gönderilmesi gerekir. Bu süre içerisinde bildirilmemesi halinde yararlanıcılar birim desteği kapsamından çıkarılır ve bekleyen başvuru dosyaları destek kapsamında değerlendirilmez.

Birimin tamamı ile kapatılması halindeyse, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde destek alan kişi tarafından mevcut durumun bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.

Kişiler en fazla 10 (on), işbirliği kuruluşları en fazla 15 (on beş) adet yurt dışı birim için destekten yararlanabilir.

Birim desteği süresi 48 ay olup, bildirilen kira ödemelerinde en eski tarihli olan esas alınır. Bu tarihten 48 ay sonrasında destek süresi dolmaktadır.

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Şirketler Arasındaki Organik Bağ

Birim desteğinden faydalanılabilmesi için yurt içerisindeki ve yurt dışındaki şirket arasında bir organik bağ bulunması gerekmektedir. Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğunu tespit etmede bazı unsurlara dikkat edilmektedir.

Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması ilk önemli unsurdur. Şirket veya kuruluşun birkaç ortaklı olması halinde tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması gerekmektedir. Bu husus ile bağlı olarak; yararlanıcının en az % 51 hissesine sahip ortak veya ortaklarının olması halinde bu ortakların yurtdışında açılan şirkete ortak olması gerekmektedir.

Şirketin halka açık olması halinde ise halka açıklık oranı düşülür. Bu düşme ardından şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması da istenilenler arasındadır.

Ortakların olması destek ödemesinin de yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanmasını sağlar.

Yurt dışında bulunan şirketin, Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekmektedir. Ancak, öncesinden bir organik bağ olmayan şirkete ortak olunması veya Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonrasında yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün satın alınması durumunda yararlanıcıdan sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

Birim için kiralanan yer kapsamında kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

İlave Destek Oranları Ve Ödemeler

Sağlık turizmi ve sağlık kuruluşlarının alacağı teşviki etkileyen bazı unsurlar bulunmaktadır. Birim açılacak ülkenin veya organik bağ bulunan şirketin bakanlık tarafından yayınlanan genelgede yer alan sektörler kapsamında olması gerekmektedir. Ayrıca destek oranlarının belirlenmesinde birimin bulunduğu ülkenin hangisi olduğu da büyük önem taşımaktadır.

İncelemeler ardından uygunluk halinde sağlık kuruluşları ve sağlık turizm şirketlerine vaat edilen bütçe desteği sağlanmaktadır. 48 ay boyunca süren destekler ile 120.000 USD miktarında döviz desteğinde bulunana Ticaret Bakanlığı, destek oranlarında %60 oranında değişiklik payı bırakmaktadır.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: