Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Yurt Dışı İçi Fuar Katılım Desteği

Yurt Dışı İçi Fuar Katılım Desteği

Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin

Bumerang Danışmanlık
Sabit Telefon: 0212 970 11 94
GSM: 0536 854 75 82
Email Adresi: info@bumerangdanismanlik.com

Sağlık turizmi ve spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen ve “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13D)” nde yer alan etkinliklere bireysel veya milli katılımlarına yönelik giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, etkinliğin bitiş tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları tarafından “Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği Başvuru Belgeleri (EK-13)” ile birlikte incelemeci kuruluşa yapılır.

Fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları ile yararlanıcıların/işbirliği kuruluşlarının en fazla 2 (iki) temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri; sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için ise katılım ve kayıt giderleri desteklenir.

Stant harcamaları; stant alanı, standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili harcamaları içermekte olup güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetine ilişkin harcamaları içermez.

Giderlerin desteklenebilmesi için, etkinliğe stant ile katılım sağlanması gerekir.

“Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13D)” nde yer alan etkinliklere milli katılıma ve milli katılım organizasyonunu tanıtıma yönelik giderlerin desteklenebilmesi için işbirliği kuruluşu veya organizatör tarafından organizasyonun başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce “Milli Katılım Organizasyonu Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-13A)” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapılması ve ön onay alınması gerekir. Faaliyetin destek kapsamına alınmasında Genel Müdürlük yetkilidir. Ön onay verilmeyen organizasyonlar desteklenmez. Onaylanan milli katılım organizasyonları, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Milli katılım organizasyonunun sanal olarak düzenlenmesi durumunda destekten yararlanılabilmesi için, katılım sağlanan etkinliğin aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:

 1. Toplam katılımcı sayısının 50 (elli)’den ve etkinlik süresince sanal etkinlik portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 500 (beşyüz)’den az olmaması gerekir.
 2. Toplam yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az olmaması ve toplam yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

Ön onay alınan milli katılım organizasyonu ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılması halinde ilgili işbirliği kuruluşu veya organizatör, söz konusu değişiklik hakkında, değerlendirilmek üzere gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirim yapar.

En az 5 (beş) yararlanıcının/işbirliği kuruluşunun katılım sağladığı milli katılım organizasyonları desteklenir. Milli Katılım organizasyonlarının 5 (beş) katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı etkinliğin milli katılım organizasyonu için aynı işbirliği kuruluşuna/organizatöre izin verilmez.

Ulaşımın, etkinliğe gidiş sürecinde etkinliğin başlangıç tarihinden en erken 5 (beş) gün önce Türkiye’den etkinliğin düzenlendiği ülkeye; etkinlikten dönüş sürecinde ise etkinliğin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün sonra etkinliğin düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin olarak yapılması zorunlu yurtiçi ve yurtdışı aktarma ve bağlantılar destek kapsamındadır.

Yurt dışı etkinlik katılımcısının destek kapsamındaki birden fazla etkinliğe katılımı ve her etkinlikte de aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; ulaşım giderlerinin desteklenebilmesi için ilgili şehir/ülkeye gidiş tarihinin bir önceki etkinliğin bitiş tarihinden en geç 5 (beş) gün sonra olması gerekir.

İşbirliği kuruluşları ve ilgili olabilecek diğer kurum ve kuruluşların teklifi üzerine veya re’sen Genel Müdürlükçe uygun görülen etkinlikler, “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13D)”ne dâhil edilir veya uygun görülmeyen etkinlikler listeden çıkartılır. Anılan liste, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

“Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13D)” ne yurt dışı etkinlik eklenebilmesi için söz konusu etkinliğin;

 1. Konusu itibariyle sektörel nitelikli,
 2. Uluslararası (katılımcı/ziyaretçi) nitelikli,
 3. Stant ile katılım sağlanabilen,
 4. Önceki yıl/yıllardaki performansı değerlendirilebilen
 5. Kurumsal bir internet sitesine sahip

olması gerekir.

Bu maddenin on birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz olmayan etkinlikler “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13D)”ne eklenmez. Niteliği ve kapsamı itibariyle listeye eklenmesinde Bakanlıkça fayda görülen etkinlikler için on birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlar aranmayabilir.

“Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13D)”ne etkinlik ekleme taleplerinin etkinliğin başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.

 

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Sağlık turizmi ve spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt içinde düzenlenen ve “Desteklenen Yurt İçi Etkinlikler Listesi (EK-15B)” nde yer alan etkinliklere bireysel katılımlarına yönelik katılım giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, faaliyetin bitiş tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde “Yurtiçi Etkinlik Katılım Desteği Başvuru Belgeleri (EK-15)” ile birlikte incelemeci kuruluşa yapılır.

Bu madde kapsamında nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları desteklenir. Stant harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili harcamaları içermekte olup güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetine ilişkin harcamaları içermez.

Giderlerin desteklenebilmesi için, söz konusu etkinliğe stant ile katılım sağlanması gerekir.

İşbirliği kuruluşları ve ilgili olabilecek diğer kurum ve kuruluşların teklifi üzerine veya re’sen Genel Müdürlükçe uygun görülen fuarlar, “Desteklenen Yurt İçi Etkinlikler Listesi (EK-15B)”ne dâhil edilir veya uygun görülmeyen fuarlar listeden çıkartılır. Anılan liste, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Desteklenen Yurt İçi Etkinlikler Listesi (EK-15B)”ne fuar/kongre/ konferans/seminer/festival eklenebilmesi için söz konusu organizasyonun;

 1. Konusu itibariyle sektörel nitelikli,
 2. Uluslararası (katılımcı/ziyaretçi) nitelikli,
 3. Stant ile katılım sağlanabilen,
 4. Önceki yıldaki/yıllardaki/etkinliklerdeki performansı değerlendirilebilen
 5. Kurumsal bir internet sitesine sahip

olması gerekir.

Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz olmayan etkinlikler “Desteklenen Yurt İçi Etkinlikler Listesi (EK-15B)”ne eklenmez. Niteliği ve kapsamı itibariyle listeye eklenmesinde Bakanlıkça fayda görülen etkinlikler için beşinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlar aranmayabilir.

“Desteklenen Yurt İçi Etkinlikler Listesi (EK-15B)”ne etkinlik ekleme taleplerinin etkinliğin başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: