Merkez Mahallesi, Kamara Apt, Hasat Sk. No: 52, 34360 Şişli/İstanbul

Ürün Ve Hizmet Tescil Desteği

Ürün Ve Hizmet Tescil Desteği

Ürün Ve Hizmet Tescil Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizm şirketleri yurtdışında gerçekleştirecekleri hizmetleri veya satışını gerçekleştirecekleri ürünü o ülkede tescil ettirmesi gerekir. Tescil süresi içerisinde çeşitli değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler marka veya patent bürosu tarafından gerçekleştiriliyor olup, değerlendirme kapsamında bahsi geçen ürünün veya hizmetin başka firmalarca tescil ettirilip ettirilmediği incelenir. Bu incelemeler ve marka/ patent bürosunun ürün ve hizmet tescil desteği kapsamında da çeşitli giderler ortaya çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, bu giderler için sağlık kuruluşları ve sağlık turizm şirketlerine destek vermektedir. Böylece ülkeye döviz girişinin artması ve Türkiye’nin dünya genelinde sağlık sektöründe adını en doğru ve etkili şekilde duyurması hedeflenir.

Ürün ve hizmet tescil desteği ile şirket veya kuruluşlara ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları için %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları olacak şekilde destek sağlanmaktadır. Bu destek yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında da tescil edilmesi ve tescilinin korunmasına ilişkin masraflar için gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin

Bumerang Danışmanlık
Sabit Telefon: 0212 963 06 17
GSM: 0555 598 96 57
Email Adresi: [email protected]

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararlar

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı sağlık turizmi şirketi tanımını yapmıştır Bu tanıma göre sağlık turizmi alanında çalışan, ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler kapsamında faaliyet sürdüren şirketler sağlık turizmi şirketi olarak adlandırılır. Bu şirketlerin en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunması ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip olması gerekmektedir.

Sağlık kuruluşu ise en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan, özel veya kamu olabilen, ilgili kurallara uygun faaliyet gösteren ve denetimlerden geçmeyi başaran uluslararası hizmet veren ve kurumlardır.

Ürün ve hizmet tescil desteğinin amacı sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizm şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin yurtdışında da gerekli tescillere sahip olmasını sağlamaktır.

Ürün ve hizmet tescil desteklerinden yararlanılması için başvurular DYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu doğrultuda gereken evrak teslimleri Destek Yönetim Sistemi üzerinden sağlanır. Başvuru için gerekli belgeler Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer almaktadır. DYS, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerini yöneten bir sistemdir. Bu sistemde, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, vergi resim harç istisnası, belgesiz ihracat kredilerine ilişkin bileşenleri üzerinde çalışılmaktadır.

Destek başvurusunda DYS’ye sunulacak belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Eksik belge olması durumunda eksik belgelerin mutlaka DYS üzerinden bildirilmesi gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerin tespiti üzerine en geç 3 (üç) ay içerisinde DYS üzerinden ibraz edilmesi gerekir. Belgelerin 3 ay içinde tamamlanması halinde değerlendirme ve sonuçlandırma eksik belgeler ile gerçekleştirilir.

Ürün Ve Hizmet Tescil Desteği

Ürün ve hizmet tescil desteği, tescil ettirilmesi gereken ürünün veya hizmetin tescil edilmesi ve tescilin korunması için oluşan giderler için yapılan bir destektir. Yurt içinde tescili olan bir ürün veya hizmetin yurtdışında da tescil edilmesi için çalışılan marka/patent bürosu ve alınacak danışmanlık için giderler, ürünün veya hizmetin o ülkede başka bir şirket veya kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırmalar ve tüm bunlar için gerekli olan incelemeler sırasında oluşacak giderler desteklenir.

Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Başvuru, tescil ile ilgili gerçekleşecek ve DYS’ye sunulacak ilk gider makbuzundaki tarihten itibaren sağlık kuruluşları tarafından 12 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Destek başvurusunun onayı ile destek ödemesi 4 sene boyunca yapılmaktadır.

Bahsedilen 4 senenin başlangıç tarihinin belirlenmesinde destek talep edilen tescil işlemi için faaliyet gerçekleşen gider ve buna bağlı alınan faturaların en eski tarihli faturasında yer alan tarih baz alınır. Ürün ve hizmet tescil desteği, bu tarihten itibaren 48 (kırk sekiz) ay sonra biter. Bu tarihten önceki döneme ait fatura/istihdam desteklenmemektedir.

İlave Destek Oranları Ve Ödemeler

Sağlık turizmi ve sağlık kuruluşları ürün ve hizmet tescil desteği alırken alınacak teşviki etkileyen bazı unsurlar bulunmaktadır. Tescil alınacak ürün veya hizmetin bakanlık tarafından yayınlanan genelgede yer alan sektörler kapsamında olması gerekmektedir. Ayrıca destek oranlarının belirlenmesinde ürün ve hizmetin tescil alınacağı ülkenin hangisi olduğu da büyük önem taşımaktadır.

Destek Ödemesi Alınması

Destek için gerekli incelemelerin sonuçlanması ve olumlu karar çıkması halinde; ürün ve hizmet tescil desteği için destek ödemesi yapılabilmesi adına başvuru sahibinin veya sağlık kuruluşunun Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığı incelemeci kuruluş tarafından sorgulanır. İnceleyen kişiler tarafından gerek bulunması halinde kuruluşunun borç durumuna ilişkin belge talep edilebilmektedir. Kuruluşlar bu tür belgelere DYS üzerinden ulaşılabilmektedir.

Adına başvuru gerçekleştirilen şirket veya kuruluşun danışmanlık alacağı firma ile daha öncesinden veya mevcutta vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge sunması gerekir. Mevcutta bir borç varsa veya yeniden yapılandırılmış bir borç ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge sunulmalıdır. Sunulan belgelere bağlı olarak kuruluşun veya şirketin desteği hak ediş miktarı hesaplanır.

Destek ödemesi almak isteyen sağlık kuruluşunun veya sağlık turizm şirketinin herhangi bir borcu olması halinde destek alabilmesi için bazı adımlar uygulanmaktadır. Ödenmesi gereken miktarın her iki kuruma da bildirilmesi ve borca bağlı olarak hesaplanan ilgili tutarın gönderilmesi gerekir. Eğer ki ödenebilecek bütçe varsa başvuru gerçekleştiren kuruluşun borçlu olduğu kuruluşu ödeme yapması gerekmektedir.

İncelemeler ardından uygunluk halinde sağlık kuruluşları ve sağlık turizm şirketlerine vaat edilen bütçe desteği sağlanmaktadır. 48 ay boyunca süren destekler ile 50.000 USD miktarında döviz desteğinde bulunana Ticaret Bakanlığı, destek oranlarında %50 oranında değişiklik payı bırakmaktadır.

 

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: