Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Anasayfa » Küresel Tedarik Zinciri Desteği

küresel tedarik zinciri desteği

Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Bu destek Türk tedarikçilerinin çalışmakta olduğu ya da çalışacağı küresel firmalar için yeni ya da mevcut ürün satışlarını artırmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda firmaların iş ilişkisi kuracağı şirketlerin talep ettiği uygunlukları sağlayabilmeleri amacıyla projelendirecekleri aşağıdaki harcamaları desteklenecektir.

  • Makine, Ekipman, Donanım Alımı
  • Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları
  • Yazılım Alımı
  • Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
  • Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

 

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi, proje başına 2 yıl boyunca %50 oranında ve 1.000.000 USD’ye kadar desteklenecektir.
Bu desteklerden Bakanlığın onay vereceği küresel firmalara satış yapmayı planlayan tedarikçi firmalar faydalanabilmektedir. Örneğin, Mercedes’e motor aksamı satmak isteyen bir yedek parça üreticisi.
Küresel Tedarik Zinciri Proje desteğinden faydalanmak isteyen firmalar öncelikle Bakanlık onayı almak zorundadırlar. Genelgeye uygun bir şekilde yazılmış olan proje ile birlikte Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılacaktır. Bakanlık yazılan projede başvuru sahibinin projeyi gerçekleştirebilecek potansiyelde olup olmadığına ve tedarikçisi olacağı firmanın uluslararası pazarda belli bir ölçeğe sahip olup olmadığına bakacak ve proje onaylandığı takdirde firmanın harcamaları desteklenecektir.

Bakanlık projeyi incelerken aşağıda belirtilen konulara dikkat etmektedir.

  • Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli
  • Finansal performans,
  • Bilgi sistemleri yönetimi,
  • Organizasyon ve insan kaynakları.

 

Küresel Firma : Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmaları

Tedarikçi : Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı Küresel Firma’ya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir Küresel Firma’ya tedarikçi olacak şirketi

Küresel Tedarik Zinciri : Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi : Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve Genelge’de belirtilen nitelikteki giderleri içerir projeyi

 

BAŞLIK KAPSAM ORAN LİMİT AÇIKLAMA
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Makine, Ekipman, Donanım %50 1.000.000 $ Sadece Küresel Firma

 

Kapsam sadece test/doğrulama için

 

Sadece ara malı üreticileri için

Yurt Dışı Ofis-Depo
Yazılım
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama

 

 

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: