Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Stratejik Ürün Geliştirme

Anasayfa » Stratejik Ürün Geliştirme
Stratejik Ürün Geliştirme

Stratejik Ürün Geliştirme

Stratejik Ürün Geliştirme

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek  olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir.

  • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

 

Destek Oranı
(Geri Ödemesiz) 
Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
%70 %100*
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumundageri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalandestek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL*
Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları veYıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardakiöncelikler doğrultusunda;
bölgesel, sektörel ve ölçekselkriterler ile teknolojidüzeyi ve  özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katınıgeçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.
Proje Süresi Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile

6 aya kadar ek süre verilebilir.

 

 

Destek Başlıkları
Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği
Bilgi Transferi Desteği
Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği
Hizmet Alımı Desteği

 

 

 

 

  • KOSGEB: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6492/stratejik-urun-destek-programi
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: