Rapor Desteği

Rapor Desteği

Rapor Desteği
Rapor Desteği

Rapor Desteği

İşletmelerim yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60 ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

 

BAŞLIKORANLİMİTAÇIKLAMA
Rapor ve Danışmanlık%60200.000 $Sektör, Ülke, Şirket, Marka odaklı raporlar