İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme

İşletme Geliştirme
İşletme Geliştirme

İşletme Geliştirme

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan destek sistemidir.

Programdan faydalanmak isteyen işletmeler, Türk Ticaret Kanununda tanıtımlı gerçek ya da tüzel olmalı ve KOSGEB Veri Tabanı’na üye olmak zorundadırlar. KOSGEB Veri Tabanı’na üye olan ve aktif(güncel beyannameli) işletmelerin profil sayfalarına girerek İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunu doldurup Uygulama Birimi’ne telim edip programa dahil edilen işletmeler bu destekten 3 sene süreyle üst limitler dahilinde faydalanabilirler. Süresi dolan işletmeler, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Programı yeniden başlayan işletmeler için daha önce kullandırılmış olan destek miktarları dikkate alınmaz.

Program kapsamında verilen destekler aşağıdaki gibidir.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİORAN
Yurt İçi Fuar Desteği50.000 TL 

 

 

 

%60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği30.000 TL
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği50.000 TL
Tasarım Desteği50.000 TL
Sinai Mülkiyet Hakları Desteği30.000 TL
Belgelendirme Desteği50.000 TL
Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği50.000 TL
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişim Desteği80.000 TL
Bağımsız Değerlendirme20.000 TL
Model Fabrika Desteği70.000 TL