Merkez Mahallesi, Kamara Apt, Hasat Sk. No: 52, 34360 Şişli/İstanbul

Tercümanlık Personel Desteği

Tercümanlık Personel Desteği

Tercümanlık Personel Desteği

Sağlık kuruluşları/ tesisleri ve sağlık turizm şirketlerine yönelik sağlık turizmi teşvikleri bulunmaktadır. Bu teşvikler Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, tercümanlık personel desteği döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin destekleri kapsamında yer alan teşviklerden biridir. Personel desteği bir diğer adıyla tercümanlık desteği kapsamında yurt içinde istihdam edilen en fazla 2 (iki) tercümanın/ personelin aylık brüt ücretleri veya dışarıdan alınacak olan tercümanlık hizmetleri için gerekli bütçe konusunda destek sağlanmaktadır. Bu destek ile sağlık turizmi şirketlerinin gider yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Destek kapsamında brüt ücret üzerinden değerlendirme yapılarak %50 oranında 50.USD’ye kadar teşvik sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin

Bumerang Danışmanlık
Sabit Telefon: 0212 963 06 17
GSM: 0555 598 96 57
Email Adresi: [email protected]

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararlar

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın verdiği kararlar arasında öncelikle bu desteklerden yararlanabilecek kuruluşların açıklaması yapılmıştır. Bu tanımlara göre sağlık kuruluşu; özel ve kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşu olarak adlandırılan ilgili kamu kurumunun kurallarına uygun ve denetimi altında faaliyet gösteren, uluslararası hizmet veren ve en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan kurumlardır.

Sağlık turizmi şirketi ise sağlık turizmi alanında çalışan, ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler kapsamında faaliyet sürdüren en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve bunun yanı sıra uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirketlerdir.

Personel desteğinin amacı Türkiye’de döviz kazandırıcı sağlık turizminde ve hizmet sektöründe görev alan firmaların gelen veya gelecek olan hastalarına daha iyi hizmet verebilmek ve doğru iletişim kurabilmesi için gerekli personele sahip olması veya gerekli tercümanlık hizmetinden yararlanmasını sağlamaktır. Personel desteği, sağlık kuruluşunun bünyesinde bulunduracağı personel veya tercümanlık desteği için oluşacak giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Personel desteklerinden yararlanılması için başvurular DYS sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bu doğrultuda gereken evrak teslimleri Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılmaktadır. DYS, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerini yöneten bir sistemdir. Bu sistemde, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, vergi resim harç istisnası, belgesiz ihracat kredilerine ilişkin bileşenleri üzerinde çalışılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinde başvuru için tüm gerekli belge ve evraklar bulunmaktadır. Başvurular, “Tercümanlık Desteği Başvuru Belgeleri (EK-12)” belgeleri gerekli belgeler olup bu belgeler ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Destek başvurusu sırasında tespit edilen eksik belgelerin DYS üzerinden mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerin tespiti üzerine en geç 3 (üç) ay içerisinde DYS üzerinden ibraz edilmesi gerekir. Eksikler 3 ay içerisinde tamamlanmadığı takdirde başvuru sonuçlandırılması değerlendirilirken eksikler de göz önünde bulundurulur.

Personel Desteği

Sağlık turizmi şirketlerinin personel desteğinden yararlanabilmeleri ve yararlanabilecekleri oranlar ile ilgili genelge yayınlanmıştır. Bakanlığın yayınladığı genelge ve kararlar kapsamında; Bünyesinde tercümanlık hizmeti barındıran sağlık kuruluşlarının, hizmeti yurt içinde istihdam ettirmesi halinde en fazla 2 (iki) adet personel için destek sağlanır. Personel için destek sağlanması halinde aylık brüt ücretlerin % 50 oranı kadarıi ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Dolar olacak şekilde veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.

 

 Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Tercümanlık hizmetlerinin desteklenmesi kapsamında, destek başvurusu için DYS başvurusu gerçekleştirilmesi ile birlikte başvuru çeşitli değerlendirmelere alınır. İncelemeci kuruluş, sağlık turizmi kuruluşunun başvurusunu incelerken destek alınması için belirtilen personelin istihdam edilen tercümanın eğitimi, yabancı dil bilgisi ve tecrübesini de dikkate alarak sonuçlandırır.

Tercümanlık hizmetleri için destek başvuruları sağlık kuruluşları tarafından en az üçer aylık dönemler itibarıyla gerçekleştirilmelidir. Destek başvurusunun onayı ile destek ödemesi 4 sene boyunca yapılmaktadır.

Destek başvurusunun süresinin belirlenmesinde destek talep edilen tercümanlık hizmeti için gerçekleştirilen en eski tarihli fatura/ tercüman istihdamında yer alan tarih baz alınır. Personel desteği, bu tarihten itibaren 48 (kırk sekiz) ay sonra biter. Bu tarihten önceki döneme ait fatura/istihdam desteklenmemektedir.

Sağlık kuruluşlarının birkaç ortağı olması halinde destek ödemesinden tek kişi yararlanabilmektedir. Öyle ki, sağlık kuruluşunun ortağının/ortaklarının tercümanlık hizmeti de vermesi halinde söz konusu ortağa/ortaklara bu kapsamda yapılan ödemeler desteklenmez.

Personel için verilecek destek tespit edilirken, brüt ücret tutarı belirlenirken istihdam desteğinden yararlandırılan personele desteğin sağlanacağı ay içerisinde Asgari Geçim İndirimi hariç olarak yapılan ödeme ile çalışana ait vergi, sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik kesintileri dikkate alınmaktadır.

İlave Destek Oranları Ve Ödemeler

Sağlık kuruluşları için personel desteği ödemeleri ve oranları belirlenirken çeşitli huşular göz önüne alınmaktadır. Yayınlanan genelgenin 4, 5, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen faaliyetler kapsamında olması gerekmektedir. Ayrıca destek oranlarının belirlenmesinde iş yapılan ülkelerin hangileri olduğu da büyük önem taşımaktadır. Personel desteği faaliyetlerinin Genel Müdürlükçe belirlenen “Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi (EK-1)”nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar için destek oranı 10 (on) baz puanken, destek başvurusunun “İlave Destek Verilecek İller Listesi (EK-2)”nde kapsamında yer alan illerde merkezi bulunan kuruluşlar veya şirketler tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır.

Kuruluş tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin, birden çok ülkeyi kapsaması halinde, iş yapılacak ülkelerin tamamının “Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi (EK-1)”nde yer alması şartıyla ilave destek oranı uygulanır.

Yine yayınlanan genelge doğrultusunda hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan uygulamasında genelgede yer alan 4 ve 5. Maddeler ile düzenlenen destek unsurlarının yine 8 inci ve 9 uncu maddelerinde düzenlenen destek unsurları için ödeme belgesi tarihi ile koordinasyonlu olması gerekmektedir. Destek unsurları için öncelikli ülkeler listesinin yayınladığı tarih ile destek unsurlarının bitiş tarihi bir arada değerlendirilir. Her iki hususta da uyum sağlanma halinde o tarihlerdeki oranlar baz alınarak ilave destek oranı uygulanır.

 

Destek Ödemesi Alınması

İncelemelerin sonuçlanması ve olumlu karar çıkması ardından, destek ödemesi yapılabilmesi için başvuru sahibinin veya sağlık kuruluşunun Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığı incelemeci kuruluş tarafından sorgulanır. İnceleyen kişilerin gerek görmesi halinde kuruluşunun borç durumuna ilişkin belge talep edilebilmektedir. Gerekli belgelere DYS üzerinden ulaşılabilmektedir.

Yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun iş yapacağı kurumlar ile daha öncesinden veya mevcutta vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge sunmalıdır. Borç bulunuyor ve yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge sunulmalıdır. Bu belgelere bağlı olarak kuruluşun hak ediş miktarı hesaplanır.

Destek ödemesi almak isteyen sağlık kuruluşunun herhangi bir borcu olması halinde mahsup işlemin yapılması için bazı adımlar uygulanmaktadır. Bu adımlar arasında öncelikle, ödenmesi gereken miktarın her iki kuruma da bildirilmesi ve ilgili tutarın gönderilmesi gerekir. Bütçe olduğu takdir de yararlanıcı /işbirliği kuruluşuna ödeme yapılır.

Uygunluk halinde sağlık kuruluşları veya şirketlerine vaat edilen bütçe desteği sağlanmaktadır. 48 ay boyunca süren destekler ile 200.000 USD miktarında döviz desteğinde bulunana Ticaret Bakanlığı, destek oranlarında %50 oranında değişiklik payı bırakmaktadır. 2 personele kadar sağlanan personel desteği sayesinde sağlık turizmi konusunda kuruluşların daha kapsamlı ve doğru hizmet vermesi desteklenmektedir.

 

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: