Merkez Mahallesi, Kamara Apt, Hasat Sk. No: 52, 34360 Şişli/İstanbul

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Ticaret Bakanlığı, ülkeye döviz girişini arttırmaya yönelik sağlık kuruluşları ve sağlık turizm şirketlerine destek sağlamaktadır. Bu destekler arasında yer alan rapor desteği ile uygun görülen kurum ve kuruluşlara alınan veya yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine yönelik destek sağlanmaktadır. Bu sayede uluslararası pazarda kurumların doğru faaliyetlerde yer alabilmesi sağlanır. Rapor desteğinde, sağlık turizmi şirketlerine % 60 oranında ve yıllık 200.000 dolara kadar destek sağlanmaktadır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararlar

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı yayınladığı genelgede sağlık turizmi şirketi tanımını yapmıştır. Bu tanıma göre sağlık turizmi alanında çalışan, ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler kapsamında faaliyet sürdüren şirketler sağlık turizmi şirketi olarak adlandırılır. Bu şirketlerin en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunması ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip olması gerekmektedir.

Rapor desteğinin amacı sağlık turizminde görev alan kuruluşların uluslararası pazarda güçlü bir yerde bulunabilmesi için gerekli bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.

Rapor desteğinden yararlanılması için DYS sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. DYS, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerini yöneten bir sistemdir. Bu sistemde, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, vergi resim harç istisnası, belgesiz ihracat kredilerine ilişkin bileşenleri üzerinde çalışılmaktadır. İlgili kuruluşa rapor desteği sağlanabilmesi için mutlaka ki DYS üzerinden ön onay alınması gerekmektedir.

Başvuru gerçekleştirilirken sisteme yüklenen bilgilerin eksiksiz olması gerekmektedir. Başvuru ile ilgili belgelere Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinden ulaşılabilir. Başvuruda eksik belge tespiti halinde eksik belgelerin mutlaka DYS üzerinden ibraz edilmesi gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerin tespiti üzerine en geç 3 (üç) ay içerisinde DYS üzerinden ibraz edilmesi ve yine 3 ay içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde tamamlanmayan belgelerin eksikliği göz önüne alınarak destek değerlendirmesi yapılmaktadır.

Rapor/Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Rapor desteği kapsamında; sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri desteklenmektedir. Destek alınabilmesi için öncelikle ön onay alınması gerekmektedir. Ön onay verilmeyen raporlar/yabancı şirket alımı danışmanlık hizmetleri desteklenmemektedir. Ön onay değerlendirmesi yapılırken, raporu hazırlayan/danışmanlık hizmetini sağlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun/danışmanlık hizmetinin içeriği değerlendirilmektedir.

Rapor/yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği, sürecinin başlangıcı olarak alınan rapor verileri ile ilişkili giderlerde yer alan en eski tarihli fatura baz alınır. Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteği için ise ilk destek ödemesine konu olan faaliyetin başlangıç tarihi esas alınır. Bildirilen tarihten öncesine ait giderler için destek sağlanmamaktadır.

Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Rapor desteği kapsamında, destek başvurusu için DYS başvurusu gerçekleştirilmesi ile birlikte başvuru çeşitli değerlendirmelere alınır.

Rapor giderleri için teşvik başvurusunun süresinin belirlenmesinde destek talep edilen faaliyet için faturaların en eski tarihli faturasında yer alan tarih esastır. Bu tarihten önceki döneme ait fatura/istihdam desteklenmemektedir.

İlave Destek Oranları Ve Ödemeler

Sağlık turizmi, eğitim, film veya bilişim sektörlerinde yer alan kuruluşlar için rapor/yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği alırken, alınacak teşvik için çeşitli unsurlar değerlendirilmektedir. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede sağlık turizmi şirketinin bakanlığın şartlarına ve teşvik için ilgili faaliyetlerin sektör kapsamında olması gerekmektedir. Ayrıca destek oranlarının belirlenmesinde iş yapılan ülkelerin hangileri olduğu da büyük önem taşımaktadır.

Genelgede yer alan maddelere dayanarak hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan destek unsurlarının, genelgedeki 8 inci ve 9 uncu maddelerinde düzenlenen destek unsurları için ödeme belgesi tarihi ile eş zamanlı olması gerekmektedir. Destek unsurları kapsamında yayınlanan öncelikli ülkeler listesinin yayınladığı tarih ile destek unsurlarının bitiş tarihi bir arada değerlendirilir. Her iki tarihte de koordinasyon sağlandığı takdirde kastedilen tarihlerdeki oranlar baz alınarak ilave destek oranı uygulanır.

Olumlu Sonuç Çıkması Halindeki Uygulamalar

İncelemelerin ardından yararlanıcının olumlu karar alması halinde. Rapor/yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği için destek ödemesi yapılabilmesi adına başvuru sahibinin veya sağlık kuruluşunun Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığı incelemeci kuruluş tarafından denetlenir. İnceleyen kuruluşun talep etmesi halinde kuruluşunun borç durumuna ilişkin belge talep edilebilmektedir. Kuruluşlar bu tür belgelere DYS üzerinden ulaşılabilmektedir.

Adına başvuru gerçekleştirilen kurum veya kuruluşun, iş yapacağı ve rapor alacağı danışmanlık firmalarına daha öncesinden veya mevcutta vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge sunması gerekmektedir. Mevcutta bir borç bulunuyor olup ve yeniden yapılandırılmış bir borç olması halinde ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge sunulmalıdır. Sunulan belgelere bağlı olarak kuruluşun hak ediş miktarı hesaplanır.

Destek ödemesi almak isteyen sağlık turizm şirketinin veya kuruluşun diğer kuruluşlara herhangi bir borcu olması halinde çeşitli adımlar uygulanmaktadır. Bu adımlar arasında öncelikle, ödenmesi gereken miktarın her iki kuruma da bildirilmesi ve ilgili tutarın gönderilmesi gerekir. Bütçe olduğu takdir de başvuru gerçekleştiren kuruluşun borçlu olduğu kuruluşu ödeme yapması gerekmektedir.

İncelemeler ardından olumlu sonuçlar ile birlikte kurum veya kuruluşlara, 200.000 USD miktarında döviz desteğinde bulunana Ticaret Bakanlığı, destek oranlarında %60 oranında değişiklik payı bırakmaktadır.

Bakanlık tarafından onay verilen kurumlardan alınan ya da hazırlatılan sektör araştırması, pazar araştırması, ülke, uluslararası mevzuatları, veri madenciliği  ve değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka raporları ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine yönelik harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolar tutarında desteklenir.

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket satın alımlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerine yönelik harcamaların desteklenebilmesi için sağlık turizmi yararlanıcıların,  öncelikle ön onay başvurusu yaparak alınacak hizmete dair ön onay alması gerekir. Ön onay verilmeyen raporlar ya da yabancı şirket satın alımına yönelik danışmanlık hizmetleri giderleri desteklenmez. Ön onay incelemesi yapılırken, raporu hazırlayan ya da danışmanlık hizmetini verecek olan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun ya da danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurulur.

Rapor desteği kapsamında satın alınacak raporlar, son 2 yıl içerisinde hazırlanmış olmalıdır. 2 yıllık sürenin hesaplanmasında teşvik başvurusu tarihi esas alınır.

Hizmetinin alınmasının ardından destek başvuruları gerekli evraklar ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Veri tabanı üyeliği şeklinde olan başvularda söz konusu veri tabanına, ön onay formunda belirtilen zaman diliminde incelemeci kuruluşça(hizmet ihracatçıları birliği) tam erişim sağlanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu erişimin sağlanması, destekten faydalanan yararlanıcıların sorumluluğundadır.

Destek başlangıcı olarak; rapor desteği için ilk destek ödemesinde bulunan en eski tarihli fatura baz alınır. Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteği için ise ilk destek ödemesine konu olan faaliyetin başlangıç tarihi esas alınır. Bu tarihten önceki döneme ait faturalar/faaliyetler desteklenmez.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: