Merkez Mahallesi, Kamara Apt, Hasat Sk. No: 52, 34360 Şişli/İstanbul

Belge/ Sertifika Desteği

Belge/ Sertifika Desteği

Belge/ Sertifika Desteği

Belge sertifika desteği ile sağlık kurum/kuruluşları ve sağlık turizm şirketlerine % 50 oranında ve yıllık 50.000 dolara kadar destek sağlanmaktadır.

Sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizm şirketlerinin uluslararası pazarda görev ve yer alabilmesi için çeşitli belgeler ve sertifikalar alması gerekmektedir. Alınacak belge ve sertifikalar için oluşacak giderler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı destek sağlamaktadır. Bu destekler ile faaliyet gösterecek şirket ve kuruluşların, çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen alınması gereken kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan belgelerin temini için oluşacak giderleri ve pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık giderleri kapsamında destek sağlanmaktadır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararlar

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı yayınladığı genelgede destek kapsamında yer alacak kurum ve kuruluşların tanımını yapmıştır. Bu tanımlara göre; sağlık turizmi alanında çalışan, ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler kapsamında faaliyet sürdüren şirketler sağlık turizmi şirketi olarak adlandırılır Sağlık turizm şirketlerinin en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunması ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip olması gerekmektedir.

Teşviklerle ilgili sağlık kuruluşu tanımı ise en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan, özel veya kamu olabilen, ilgili kurallara uygun faaliyet gösteren ve denetimlerden geçmeyi başaran uluslararası hizmet veren ve kurumlardır.

Belge/ sertifika desteğinin amacı sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizm şirketlerine uluslararası pazara girerken gerekli belgelerin ve sertifikaların hepsine sahip olmasını sağlamaktır. Pazara giriş giderleri konusunda ilgili şirket ve kuruluşlara destek sağlayarak, sektörlerinde büyüme yollarında gider masraflarını hafifletmek hedeflenmiştir.

Belge ve sertifika giderleri için desteklerinden yararlanılmak üzere başvurular DYS sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bu doğrultuda gereken evrak teslimleri Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılmaktadır. İlgili destek ile ilgili belgeler bakanlığın resmi sitesinde bulunmaktadır. DYS sistemi dahilinde, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, vergi resim harç istisnası, belgesiz ihracat kredilerine ilişkin bileşenleri üzerinde çalışılmaktadır.

Destek başvurusunda ilgili listelerde yer alan belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belge tespiti halinde eksik belgelerin mutlaka DYS üzerinden ibraz edilmesi gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerin tespiti üzerine en geç 3 (üç) ay içerisinde DYS üzerinden ibraz edilmesi gerekir. Eksikler 3 ay içinde tamamlanmadığı takdirde değerlendirme ve sonuçlandırma eksik belgelerin olduğu değerlendirilerek gerçekleştirilir.

Belge/ Sertifika Desteği

Belge sertifika desteği kapsamında uygun görülen sağlık turizm şirketleri ve kuruluşlarına %50’ye varan oranda yıllık en fazla 50.000 USD olacak şekilde destek sağlanmaktadır. Ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelerin bahsedilen listede yer alması halinde destek sağlanmaktadır.

Bakanlık tarafından destek sağlanacak olan giderler aşağıdaki gibidir;

  1. a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
  2. b) Belgelendirme tetkik giderleri,
  3. c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

  1. d) Danışmanlık giderleri,
  2. e) Eğitim giderleri,
  3. f) Gözetim giderleri,
  4. g) Yenileme giderleri,

ğ) Test/analiz giderleri.

Danışmanlık/eğitim giderleri kapsamındaki her bir belge için giderleri her bir belge için toplam en fazla 5.000 ABD Doları tutarında teşvik verilmektedir.

Sağlık Turizm Şirketlerine ve Sağlık Kuruluşlarına Yönelik İlave Destek Unsurları

Belge ve sertifika giderlerinin desteklenmesi kapsamında, destek başvurusu için DYS başvurusu gerçekleştirilmesi ile birlikte başvuru çeşitli değerlendirmelere alınır.

Acente komisyon destekleri için gerekli başvuru sağlık kuruluşları tarafından 12 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Destek başvurusunun onayı ile destek ödemesi 4 sene boyunca yapılmaktadır.

Destek başvurusunun süresinin belirlenmesinde belge ve sertifika giderleri için oluşturulmuş en eski tarihli faturada yer alan tarih baz alınır. Acente komisyon desteği, bu tarihten itibaren 48 (kırk sekiz) ay sonra biter. Bu tarihten önceki döneme ait faturalar desteklenmemektedir.

İlave Destek Oranları Ve Ödemeler

Sağlık turizmi, eğitim, film veya bilişim sektörlerinde yer alan kuruluşlar için belge/ sertifika desteği alırken alınacak teşviki etkileyen çeşitli unsurlar bulunmaktadır. İlgili destek başvurusu yapılacak belge ve sertifikaların bakanlık tarafından yayınlanan genelgede yer alması gerekmektedir. Ayrıca destek oranlarının belirlenmesinde iş yapılan ülkelerin hangileri olduğu da büyük önem taşımaktadır.

Destek unsurları kapsamında yayınlanan öncelikli ülkeler listesinin yayınladığı tarih ve destek unsurlarının bitiş tarihi bağlantılı olmalıdır. Her iki tarihte de koordinasyon sağlandığı takdirde kastedilen tarihlerdeki oranlar baz alınarak ilave destek oranı uygulanır.

Destek Ödemesi Alınması

Gerekli incelemeler ardından olumlu karar çıkması halinde son aşamaya gelinmektedir. Belge sertifika teşviki için destek ödemesi yapılabilmesi adına başvuru sahibinin ve ilgili sağlık kuruluşu veya turizm şirketinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığı değerlendirme altına alınır. İnceleyen kurum gerek duyması halinde kuruluşun borç durumuna ilişkin belge talep edilebilir.

Adına başvuru gerçekleştirilen kuruluş veya şirketin danışmanlık alacağı şirket ile daha öncesinden veya mevcutta vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge sunmalıdır. Mevcutta bir borç bulunması halinde ve bu borç yeniden yapılandırılmış bir borç ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge bildirilmelidir. Sunulan belgelere bağlı olarak kuruluşun hak ediş miktarı hesaplanır.

Teşvik ödemesi almak isteyen sağlık kuruluşunun veya sağlık turizm şirketinin kapsamındaki diğer kuruluşların herhangi bir borcu olması halinde mahsup işlemin yapılması için bazı adımlar uygulanmaktadır. Ödenmesi gereken miktarın her iki kuruma da bildirilmesi ve ilgili tutarın ilgili kuruluşa gönderilmesi gerekmektedir. Bütçe olduğu takdir de başvuru gerçekleştiren kuruluşun borçlu olduğu kuruluşa ödeme yapması zorunludur.

İncelemeler tamamlandığında ve teşvik onayı çıktığınsa sağlık kuruluşları ve diğer kuruluşlara vaat edilen bütçe desteği sağlanmaktadır. 48 ay boyunca süren destekler ile 50.000 USD miktarında döviz desteğinde bulunana Ticaret Bakanlığı, destek oranlarında %50 oranında değişiklik payı bırakmaktadır.

 

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: