Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizmi Acenteleri

01.12.2020
1.217
Sağlık Turizmi Acenteleri

Sağlık Turizmi Acenteleri

Yurt dışında yerleşik ikame eden ve başka bir ülkede tedavi olmaya karar veren hastaların nerdeyse tamamı tedavi öncesinde, esnasında ve sonrasında tıbbi olmayan konularla ilgili bazı destek ve hizmetlere gereksinim duymaktadırlar. Yurt dışında tedavi olmaya karar verme aşamasında olan bireylerin istedikleri güven ortamının oluşturulması, korku ve şüphelerinin giderilmesi çok önemlidir. Hastanın gelip gelmemeyi düşündüğü bu aşamada güvenilir aracı kurumlarının(acentelerin) önemli rol üstlenmekte olduklarını seyahat amaçlı turistik ziyaretlerinden bilmekteyiz.

Aracı kurumlar sağlık turizmine atılan ilk adımdır. Hastalar aracı kurumlar(acente) adı verilen yardımcılar vasıtasıyla ülkeye giriş yaparlar. Yabancı sigorta şirketlerinin ve poliçe sahiplerinin aralarındaki ilk temas noktası da yine aracı kuruluşlardır.

Hastalar, tedavi süreçlerinde işlemlerinin hepsini takibi için tek bir iletişim adresinin olmasını arzularlar. Aynı şekilde sağlık kuruluşlarında da hasta bakım koordinatörü veya vaka yöneticisi olarak tanımlayabileceğimiz kişi ya da kişilerin sağlık kuruluşlarının içinde verilecek tüm hizmetleri organize etmesi ve özellikle hastayı sosyal yoksunluk baskısından koruması, sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için önemlidir. Hastanın tedavi süreci için, sağlık kuruluşunun ise tedavi planlaması ile maliyet hesaplaması yapabilmek için doğru bilgiye ulaşma gereksinimi olur.

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından hazırlanan maliyet ve tedavi planıyla ilgili tahmin ve öngörülerin seyahat gerçekleşmeden önce hastaya iletilmesi gerekir. Bu sorumluluğun profesyonel bir şekilde bu işi yapabilecek kurumlarca yapılması, hem hasta hem de sağlık kuruluşu bakımından en doğru olanıdır. Gelmeden önce ya da yerinde verilmesi gereken bilgi ve imzalanması gereken bilgi ve belgelerin seyahat öncesi iletişim dahilinde hastaya iletilerek gerçekçi olmayan beklentilerin engellenmesi ve şeffaflığın sağlanması gerekir. Bu iş başlı başına profesyonel  ekiplerde yapılması gereken bir iştir.

Bu süreçte şunlara dikkat etmek önem taşımaktadır:

  • Çevirisi gereken tıbbi verilerin her iki tarafın da anlayacağı şekilde tercüme edilmesi veya ortak bir dil kullanılması.
  • Tıbbi verilerin elektronik ortamda iletilmesinin tercih edilmesi.
  • Hasta bir doktor tarafından yönlendiriliyor ise ilgili doktor ile tedavi yapan yapan arasında doğrudan iletişim kurulması.
  • Eğer herhangi bir geri ödeme sistemi sürecin parçası ise belirlenen tedavi planı ve maliyet tablosunun doğru kanallarla ilgili kuruma iletilmesi.
  • Veri güvenliği göz ardı edilmeden bilgi ve süreç şeffaflığının sağlanması.
  • Sağlık turistinin mahremiyetinin korunması.

Aracı kurumların, sağlık turistinin sağlık kuruluşunda yatışını hazırlamak ve güvenliğini sağlamak, hastayla iletişim (gerekli durumlarda tercümanlık), sigorta kuruluşları ve sağlık kuruluşunda tedaviyi yapan hekim ile ilgili olarak özgün süreçler tesis ederek bunların sürekliliğinin sağlanması gerekir.

Aracı kurumlar sağlık turistini hastaneye, hastaneyi sağlık turistine karşı temsil etmek için yetkilendirilmiş yapılardır.

Aracı Kurumların Yerine Getirmesi Gereken İşlemler

Aracı kurumlar(acenteler), sağlık turistinin istekleri konusunda onları yönlendirirken, sağlık kuruluşları bakımından tarafsız olmaları, özellikle bir veya birkaç sağlık kuruluşuna yönlendirme konusunda baskıcı olmamaları gerekir.

Aracı kurum(acente) tarafından yönetilecek olan süreç sağlık turisti adına hastanın tercihleri doğrultusunda  olmalıdır.

Aracı kurumlar(acenteler) görüş ve öneri bildirirken tıbbi bilimsellik ve tıbbi teknoloji bakımında yeterliliği olan sağlık çalışanlarını kadrolarında bulundurmalıdır.

Aracı kurumlar(acenteler), yönlendirme yapacakları ya da sağlık turisti ve yakınları ile birlikte yönetecekleri tedavi sürecinde öncelikli olarak sağlık turizmi konusunda akreditasyon standartlarını yerine getirmiş sağlık kuruluşlarını tercih etmelidir. Bu sağlık kuruluşları klinik kalite güvenirliği açısından güvence sağlamalıdır.

Sağlık Turizmi Acenteleri, sağlık turistleri ile iletişim kolaylaştırmak amacıyla web sitesi üzerinden bilgilendirme yapmalıdır.

Aracı kurumlar(acenteler), sağlık kuruluşlarının sunduğu hizmet grupları bakımından yeterli ve detaylı bilgiyi sağlık turistine sunmalıdır.

Sağlık Turizmi Acentelerinin hasta ve hasta adına hareket eden üçüncü kişilerden gelen randevu isteği konusunda tanımlanmış ve belgelenmiş süreçleri olmalıdır.

Aracı kurumların(acenteleri) hasta yönlendirdikleri sağlık kuruluşlarının mutlaka sağlık turizmi departmanı   ve hedeflediği kitleye göre tercüman istihdamı olmalıdır.

Aracı kurumlar(acenteler), sağlık kuruluşları ya da hasta ile bilgi paylaşımında bilimsel olarak kabul edilmiş tüm taraflarca kolayca anlaşılabilir bir dil ve kontrol listesi kullanmalıdır.

Uygun bir maliyet hesaplaması ve tedavi planlaması yapıldığının gösterilebilmesi için ücret politikasına dair bilgiler hastaya sunulmalıdır.

Tıbbi bilgiler ve hasta verilerinin sağlık kuruluşu tarafından alındığının ve değerlendirildiğinin teyidi sağlık turistine verilmelidir.

Gerek Tele-tıp veya web tabanlı gerekse başka kanallardan tıbbi veri sağlanması da dâhil olmak üzere sağlık kuruluşunda tedaviler hazırlanması doğrultusunda süreç sağlık turisti ile  paylaşılmalıdır.

Sağlık kuruluşu ve hasta verilerinin takas güvenliği ve hastanedeki veri işlemi hakkında bilgiler sağlık turistine sunulmalıdır.

Hastaya, sağlık kuruluşu ya da doktor tarafından önerilen varsa tüm tedavi alternatifleri hakkında bilgi verilmelidir.

Kararlaştırılmış tedavi planı hakkında hastaya onam formu onaylatılmalıdır.

Olası komplikasyonlar haricinde normal şartlar altında tedavi için gerekli olan süre hakkında öngörülerde bulunulmalıdır.

Eğer tıbbi müdahale sonrası gerekli durumlarda rehabilitasyon programlarına yönelik bilgiler paylaşılmalıdır.

Gerekli avans/ön ödeme yöntemlerinin yanı sıra iade politikası ve herhangi bir sorun çıkması halinde tedaviye devam edilmesi olasılığı koşulları aracı kurum(acente) tarafından açıkça belirtilmelidir.

Gerekli durumlarda teyit mektubu da dâhil olmak üzere vize başvurusu için gereken hizmetin sunulması sağlanmalıdır.

Önerilen sağlık tesisine nasıl ulaşılabileceğine yönelik bilgiler basılı materyal şeklinde veya web üzerinden tüm alakalı taraflar için ulaşılabilir ve şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.

Sağlık tesisine ulaşana kadar tüm süreç uçuş planı, karşılama, transfer aşamaları koordine edilmelidir.

Konaklama rezervasyonlarının talebe göre en iyi şekilde yapılmalı. Sağlık turisti ve varsa yanında gelen refakatçinin taleplerine göre rezervasyon ve diğer hizmetler sunulmalıdır. (Örn: Alışveriş ve şehir turları, vize ve tiyatro gezileri…)

Seyahat planlamasının değişmesi veya iptal olması durumunda sorumluluk ve yükümlülükler açıkça belirtilmelidir.

Tedavi sonrasında ya da rehabilitasyon sonrasında olası turizm programları hakkında hastaya bilgi vermelidir.

Tedavi sonrasında hastaya ve varsa hastanın sigorta kurumuna gerekli dokümantasyon ve bilgilendirmenin eksiksiz ulaştırılması sağlanmalıdır.

Sağlık turisti ülkesine döndüğünde hasta ve yakınlarından geribildirimlerin alınarak yazılım üzerinden SATURK ve sağlık tesisi ile paylaşılmasını sağlanmalıdırlar.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: