Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

02.11.2020
8.335
Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Bu yazımızda, sağlık turizmi yapmak ve bu kapsamda verilen devlet desteklerinden yararlanmak isteyen acenteler için, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır? sorusuna cevap vereceğiz.

3.07.2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden Gerçek kişilere verilen her türlü sağlık hizmetlerinde Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olunması gerekliliği getirildi.

13.07.2018 yılından itibaren sağlık turizmi faaliyetinde bulunan;

 1. Özel sağlık kuruluşları (hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, özel muayenehanesi olan doktorlar)
 2. A grubu acente belgesi olan sağlık turizmi aracı kuruluşlarının

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almasını zorunlu hale getirilmiş ve yetki belgesi olmayan sağlık kuruluşu ve aracı firmaların sağlık turizmi yapamayacağı kararlaştırılmıştır. Sağlık kuruluşları(hastane, muayenehane, poliklinik…) ve acenteler, sağlık turizmine devam edebilmeleri için Sağlık Bakanlığı’nın vereceği yetki belgesini almak zorundalar.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Sağlık Turizmi Teşvikleri kapsamındaki teşviklerden yararlanmak için de sağlık turizmi belgesi sahibi olmanız gerekir. Yetki Belgesi onay tarihinden itibaren yapılacak olan harcamalar için Sağlık Turizmi Destekleri kapsamında başvuru yapılabilir.

Sağlık Tesisleri İçin Yetkinlik Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık Tesisi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi yapmak isteyen sağlık kuruluşlarının sağlaması gereken kriterler acentelere kıyasla daha kolay ve uygulanabilirdir. Ana hatları ile sağlık tesisleri için uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi kriterleri aşağıdaki gibidir.

 1. Sağlık Kalite Değerlendirmesi Puanı

Sağlık turizmi yetki belgesi almak isteyen sağlık tesislerinin sağlaması gereken ilk kriter, sağlık kalite değerlendirmesinden 85 puan almış olmaktır. Bu kriter bütün sağlık tesisleri için geçerli değildir. Bu kriter, medikal turizm yapmak isteyen hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezleri için geçerlidir. Bunların dışında kalan muayenehane, klinik, poliklinik gibi sağlık tesisleri sağlık turizmi belgesi almak için bu kriterden muaftırlar. 3

 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Biriminin Kurulması

Sağlık turizmi yetki belgesi almak için en önemli kriterin uluslararası sağlık turizmi biriminin kurulması olduğunu söyleyebiliriz. Bu kriterin yerine getirilmesi için yabancı dil bilen 2 kişi ile birlikte uluslararası sağlık turizmi biriminin kurulması gerekir. Yabancı dil bilen personeller ile ilgili kriterler ise şöyledir:

 • Hekim: Sağlık turizmi belgesi almak isteyen sağlık tesislerinde ilk kural 5 yıllık tecrübeye ve yabancı dil belgesine sahip bir hekimin istihdam ediliyor olması gerekir. 5 yıllık tecrübeden kasıt ise 5 yıllık SGK dökümü sunabilecek olan hekimlerdir. Çalıştırılacak olan hekim part-time statüde çalıştırılabilir.
 • Birim Yardımcısı: Bu kapsamda çalıştırılacak personelin mesleğinin bir önemi yoktur. Burada önemli olan, istihdam edilecek olan personelin yabancı dil biliyor olmasıdır. Birim yardımcısı statüsünde istihdam edeceğiniz personel de part-time çalışan olabilir.

Personellerin yabancı dil bildiğini kanıtı olarak aşağıda belirtilen dil belgeleri talep edilmektedir. Dil belgeleri son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

 • ÖSYM sınavları: YDS veya YDS eşdeğerliği bulunan başka bir sınavdan minimum 65 puan almak gerekir. KPDS, ÜDS, Yök-Dil, Toefl, IELTS…
 • TÖMER: TÖMER dil sınav sonuç belgesinin geçerli olması için SADECE Ankara Üniversitesi’nden alınmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan Avrupa Dil Portfolyosu sınav sonuç belgesi geçerli olmayacaktır. TÖMER belgesinin geçerli olması için minimum B2 seviyesinden puan almış olmak gerekir.
 • Mütercim/Tercüman: Bu statüde istihdam edilecek kişilerin mütercim/tercüman diploması sahibi olması gerekir.
 • Yabancı Uyruklu Vatandaşlar: Yabancı uyruklu vatandaşların da Türkçe bildiğini gösteren yukarıdaki belgelerden birine sahip olması gerekir.

Uluslararası sağlık turizmi birimi kurulması aşamasında birim yardımcısı bulamadığınız durumlarda Bumerang Danışmanlık size yardımcı olabilir. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Danışmanlığı hizmeti kapsamında geçerli dil belgesine sahip bir veya birden fazla personel istihdam etmenize yardımcı olabiliriz.

 1. Hasta Kayıt Sistemi Kurulması

Yetki belgesi almak için bir diğer kriter de e-nabız ile entegre çalışan bir otomasyon sistemine sahip olmaktır. Bu sistem üzerinden uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı konularında sunulacak sağlık hizmetleri dahilinde yabancı uyruklu hastaların kaydının yapıldığına dair imzalı dilekçe de sunulması gerekir.

Bu maddede en çok dikkat edilmesi gereken durum ise sistemde hasta kaydını yaparken pasaport, uyruk, sağlık turizmi, turistin sağlığı sekmeleri bulunmasıdır. Bu sekmelerin olduğu ekran görüntüleri de dosyada bakanlığa sunulmalıdır.

Ayrıca anlaşacağınız hasta kayıt sistemi Sağlık Bakanlığı’nca onay almış aktif bir firma olması ya da bu aktif firmaların altyapısını/lisansını kullanan bir hizmet sağlayıcı  olması gerekir. Bakanlıkça onay verilen hizmet sağlayıcılara bu linkten ulaşabilirsiniz. Ağız ve diş sağlığı özelindeki hizmet sağlayıcıları ise bu linkten görebilirsiniz.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında aktif olduğundan emin olduğumuz bir hasta kayıt sistemi sağlayıcı firma ile sizleri tanıştırabiliriz.

 

 1. İnternet Sitesi Kriterleri

Sağlık turizmi yaparken hastalarınızla ya da bir diğer ifadeyle sağlık turistleri ile ilk teması kuracağınız yerler internet sitelerinizdir. Bu sebeple internet sitelerinize doğal olarak özen göstermeniz gerekiyor. Bakanlığın, internet sitelerinizde dikkat ettiği hususlar ise şöyledir.

 • Yabancı Dil Arayüzleri: İnternet sitenizde en az 2 dil bulunmalı. Bu dillerden bir tanesi kesinlikle İngilizce olmalı. Diğer dil ise tercihe bağlıdır. Sektörde en çok kullanılan ikinci diller Arapça, Rusça ve Almanca’dır.
 • Hekim Bilgileri: Hizmeti verecek olan doktorun detaylı özgeçmişi de internet sitesinde bulunması gerekiyor. Özgeçmişi verilen hekim öncelikle 5 yıl tecrübeye sahip olan hekimin olmalıdır.
 • Verilen Hizmetler: Sağlık kuruluşu hangi alanlarda hizmet veriyorsa bu hizmetler ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken kriter ise verilen hizmetlere ait faaliyet izninizin olup olmadığıdır. Faaliyet belgesi sunamadığınız hizmetleri internet sitenizde gösteremezsiniz.
 • İletişim: Sağlık turizmi amacıyla gelecek olan sağlık turistinin size ulaşabileceği iletişim ve bilgi aktarım sisteminin olması gerekir.

Buraya kadar olan kısımda belirtilen uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi kriterleri en fazla dikkat etmeniz gerekenlerdir. Sağlık turizmi belgesi başvurusu yapmak isteyen sağlık tesislerinin en çok soru sorduğu konular bunlardır. Bunların haricinde dosyada bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 

 1. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat veya faaliyet izin belgesi örneği. Bu belgenin noter onaylı ya da bakanlığın orijinalini görüp aslı gibidir mührü vurduğu örneklerini sunmanız gerekir.
 2. İmza sirküleri ya da imza beyanı örnekleri. Noter onaylı ya da bakanlığın aslını görerek onayladığı örneklerinin sunulması gerekir.
 3. Vergi levhası. Vergi levhanızın şirket kaşeli ve yetkili imzası ile imzalanmış olması gerekir.
 4. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi başvuru formu
 5. Sağlık turistinin ödeme yapabileceği döviz hesabının bulunması gerekir.
 6. Yabancı Hasta Takip Sistemi(YHTS) kullanıcı tanımlamasının yapılabilmesi için dilekçe sunulması gerekir. Dilekçede kurumun ÇKYS kodunun ve sistemi kullanacak kişinin bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
 7. Yabancı dilde(İngilizce) hazırlanmış hasta onam formu.

 

Sağlık Turizmi Acentesi Yetkinlik Kriterleri

Sağlık turizmi yapmak isteyen turizm acentelerinin sağlaması gereken 6 ana kriter bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

 1. A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi

Yetki Belgesi için ilk kriter, A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi sahibi olmak.  Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir. Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre A Grubu, B Grubu ve C grubu Seyahat Acentaları olmak üzere üç grupta toplanırlar. Sağlık turizmi yapmak isteyen acentalar, Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini ifa eden A Grubu Seyahat Acentası belgesini almak zorundadır. Bu kapsamda TURSAB’ın A Grubu için istediği kriterleri yerine getirmelidir. A Grubu Seyahat Acentası Belgesi başvurusu ile ilgili detaylı bilgiye https://www.tursab.org.tr/acenta-kurulus-evraklari sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

 1. Sağlık Kuruluşları İle Protokol

İkinci kriter ise, en az 3 sağlık kuruluşu ile protokol imzalamak. Bu kapsamda yapılacak olan protokoller herhangi bir sağlık kuruluşu ile yapılamamaktadır. Protokol imzalanacak olan sağlık kuruluşu da Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik kriterlerini sağlayan yani Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip olmalıdır. Aksi takdirde anlaşma sağladığınız sağlık kuruluşu kritereler uygun olmayacaktır.

Protokol imzalarken dikkat etmeniz gereken noktalar:

 • Protokolün her sayfası imzalanmalı
 • Sağlık kuruluşunda imzayı atan kişinin imza sirküleri temin edilmeli

Sağlık kuruluşları ile yapacağınız sözleşme metniniz bulunmuyorsa bu linkten protokol örneğine ulaşabilirsiniz.

 1. Çağrı Merkezi Alt Yapısı

Yetki belgesini alabilmeniz için gerekli kriterlerden biri de en az 2 dilde(2 personel) 7/24 hizmet verebilecek bir çağrı merkezi alt yapısına sahip olmak. Belirtilen 2 dilden birisi kesinlikle İngilizce olmak zorunda. Diğer dil ise hedef pazarınıza göre tercih edeceğiniz İngilizce harici farklı bir dil olacaktır. Çalıştıracağınız personellerin kriterleri yazının devamında belirtilecektir.

Çağrı merkezi alt yapısında kasıt ise, çağrı merkezi hizmeti sunan bir firma ile anlaşarak 7/24 2 dilde operatöre sahip bir alt yapı kurmaktır. Anlaşacağınız firma ile sözleşme yapacak ve sözleşmeyi de başvuru aşamasında bakanlığa sunacaksınız.

 1. Çağrı Merkezi Hariç Personel

Çağrılara bakacak personelin dışında, yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam edilmek zorundadır. Bu kapsamda istihdam edilecek personellerden biri İngilizce bilen biri olmak zorundadır. Tercihe göre 2 personeli de İngilizce’de ya da farklı bir dilde istihdam edebilirsiniz. Çalıştıracağınız personellerin kriterleri yazının devamında belirtilecektir.

 1. Aracı Kuruluş(Acente) Taahhüdü

Yetki belgesi alabilmeniz için bazı taahhütler vermek zorundasın. Okurken taahhüt vermek gözünüzü korkutmasın. İmzalı taahhüt ile aşağıda belirtilen hizmetleri vereceğinizin sözünü veriyorsunuz. Bu hizmetler, sağlık turizmi yapmak isteyen herkesin hali hazırda yapacağı çalışmalardır. Vereceğiniz taahhütler aşağıdaki gibidir.

 • WEB Sitesi: Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dilde internet sitenizim olduğu. (Aslında kriterlerden bir tanesi de bu başlık ancak; sadece taahhüt içerisinde geçtiği için bu kısımda bahsediyoruz. Yetkinlik belgesi sahibi olabilmeniz için Türkçe, İngilizce ve farklı 1 dil daha olmak üzere minimum 3 dilde internet siteniz olmak zorundadır. Bu web sitesinde uluslararası sağlık turistinin bilgi almak isteyebileceği konularla ilgili gerekli açıklamalar bulunmalıdır. Anlaşmalı olunan sağlık kuruluşlarını sitesinde yayınlayarak bu tesisler hakkında ayrıntılı bilgi mevcut olmalıdır.)
 • Sağlık Sigortası: Uluslararası sağlık turistine tüm seyahati kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırmak.
 • Sağlık Kuruluşlarına Bildirim: Uluslararası sağlık turistinin almak istediği sağlık hizmetine uygun olan sağlık tesislerini, sağlık turistinin tıbbi bilgi belgelerini önceden sağlık kuruluşuna ileterek araştırmak.
 • Sağlık turistine bilgi vermek: Uluslararası sağlık turistine, almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek sağlık kuruluşları ile ilgili bilgi vermek. Alacağı hizmet ile ilgili ücreti ve ödeme şartları hakkında bilgilendirme yapmak. Seyahat, pasaport, şehir içi ulaşım, iletişim, konsolosluk işlemleri hakkında bilgi vermek.
 • Sağlık turistinin seyahat planlaması: Uluslararası sağlık turistinin ülkemize gelişlerini, ülkemizde konaklamalarını ve ülkemizden dönüşlerini sağlamak.
 • KVKK: faaliyetleri sırasında sağlık turistine ait elde ettiği bilgiler hususunda KVKK kuralllarına uygun hareket etmek.

 

Personel Yetkinlik Kriterleri

Yetki belgesi kriterleri kapsamında istihdam edilmesi gereken personellerin dil yetkinliklerini kanıtlayabilmeleri için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmalı.

 • ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında 100 üzerinden en az 65 puan aldığına dair belge
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ÖSYM tarafından 65 puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan(CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) bir belgeye sahip olmak.
 • TÖMER B2 seviyesinde belgeye sahip olmak. Kabul edilecek olan TÖMER belgesi SADECE Ankara Üniversitesi’nin vereceği belgedir.
 • Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair belge
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: