Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizmi Destekleri Teşvik Danışmanlığı

20.10.2020
874
Sağlık Turizmi Destekleri Teşvik Danışmanlığı

Sağlık Turizmi Destekleri:

 • Reklam/Tanıtım/Pazarlama Desteği
 • Tercümanlık (Personel) Desteği
 • Hasta Yol Yardım Desteği (Hasta Başına)
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Bireysel Katılımların Desteklenmesi (Fuar vb.)
 • Danışmanlık Desteği
 • Birim Desteği
 • Belge/Sertifika Desteği
 • Ürün ve Hizmet Tescili Desteği

Reklam/Tanıtım/Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerine ilişkin harcamalar desteklenir.

Örnek Tanıtım Giderleri

Sosyal medya reklamları,  Google Ads reklamları, sosyal medya ve web sitesi tasarımı, TV ve radyo reklamları, sponsorluk, katalog, billboard reklamları, toplu e-posta /SMS/MMS gönderimi, basın tanıtımı, kokteyl, seminer, konferans…

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

 

Tercümanlık (Personel) Desteği

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri desteklenmektedir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.

Süreler

4 Yıl boyunca

 

Hasta Yol Yardım Desteği (Hasta Başına)

Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir.

Kimler Faydalanabilir

Bakanlık ile protokol yapan Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Havayolu Şirketi

Destek Üst Limiti Ve Oranı

 1. a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,
 2. b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı, ödenir.

Süreler

4 Yıl boyunca

 

Acenta Komisyon Desteği

Sağlık kuruluşlarının uluslararası hasta veya öğrenci getirilmesine yönelik yapacağı komisyon ödemeleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Bakanlık ile protokol yapan Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir.

Süreler

4 Yıl boyunca

 

Bireysel Katılımların Desteklenmesi (Fuar vb.)

Yurtdışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)” nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer etkinlikleri katılım giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Süreler

4 Yıl boyunca

 

Danışmanlık Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

 

Birim Desteği

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

 

Belge/Sertifika Desteği

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre (4/13) belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

 

Ürün ve Hizmet Tescili Desteği

Ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

 

 

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: